&Nu Status


Mail log för 2 Januari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5825811-4.09215.20099.830.17
obfuscate38380-2.3080.000100.000.00
obfuscate34340-4.7350.000100.000.00
obfuscate333300.4580.000100.000.00
obfuscate232210.5456.40095.654.35
obfuscate222200.2140.000100.000.00
obfuscate21210-4.4520.000100.000.00
obfuscate19190-9.2630.000100.000.00
obfuscate17170-11.1240.000100.000.00
obfuscate171701.8760.000100.000.00
obfuscate16151-26.8337.20093.756.25

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5825811-4.09215.20099.830.17
obfuscate38380-2.3080.000100.000.00
obfuscate34340-4.7350.000100.000.00
obfuscate333300.4580.000100.000.00
obfuscate222200.2140.000100.000.00
obfuscate232210.5456.40095.654.35
obfuscate21210-4.4520.000100.000.00
obfuscate19190-9.2630.000100.000.00
obfuscate17170-11.1240.000100.000.00
obfuscate171701.8760.000100.000.00
obfuscate16151-26.8337.20093.756.25

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-26.8337.20093.756.25
obfuscate232210.5456.40095.654.35
obfuscate5825811-4.09215.20099.830.17
obfuscate6600.8000.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate550-59.4400.000100.000.00
obfuscate222200.2140.000100.000.00
obfuscate9900.1890.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate5504.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-60.0400.000100.000.00
obfuscate550-59.4400.000100.000.00
obfuscate16151-26.8337.20093.756.25
obfuscate17170-11.1240.000100.000.00
obfuscate19190-9.2630.000100.000.00
obfuscate11110-8.1550.000100.000.00
obfuscate12120-7.4250.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate34340-4.7350.000100.000.00
obfuscate21210-4.4520.000100.000.00
obfuscate5825811-4.09215.20099.830.17

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5825811-4.09215.20099.830.17
obfuscate16151-26.8337.20093.756.25
obfuscate232210.5456.40095.654.35
obfuscate6600.8000.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate550-59.4400.000100.000.00
obfuscate222200.2140.000100.000.00
obfuscate9900.1890.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate5504.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6600.8000.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate550-59.4400.000100.000.00
obfuscate222200.2140.000100.000.00
obfuscate9900.1890.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate5504.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate3302.4670.000100.000.00
obfuscate550-60.0400.000100.000.00
obfuscate7700.9570.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-26.8337.20093.756.25
obfuscate232210.5456.40095.654.35
obfuscate5825811-4.09215.20099.830.17
obfuscate6600.8000.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate550-59.4400.000100.000.00
obfuscate222200.2140.000100.000.00
obfuscate9900.1890.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate5504.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.2 var:
Wed Jan 2 03:11:01 2019; Spam; 15.2; obfuscate; Anmrkning ; JUNK utf-8BU3BlbGEgY2FzaW5vIHDDpSBuw6R0ZXQgdXRhbiBhdHQgc2thcGEgZXR0IGtvb...
Mest Ham med ratio -108.7 var:
Wed Jan 2 01:37:30 2019; Mail; -108.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBaYWthcmlhcyBTdMOlbA; ...

3 st Spam och 975 st Ham ger totalt 978 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.6000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 3 11:37:00 EST 2019