&Nu Status


Mail log för 1 Januari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5635594-3.6238.95099.290.71
obfuscate262601.4620.000100.000.00
obfuscate22202-18.46510.30090.919.09
obfuscate22220-4.8050.000100.000.00
obfuscate19190-4.8890.000100.000.00
obfuscate18180-7.6670.000100.000.00
obfuscate15150-45.6400.000100.000.00
obfuscate121110.31811.00091.678.33
obfuscate121202.1500.000100.000.00
obfuscate121110.21815.20091.678.33
obfuscate9900.5330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5635594-3.6238.95099.290.71
obfuscate262601.4620.000100.000.00
obfuscate22220-4.8050.000100.000.00
obfuscate22202-18.46510.30090.919.09
obfuscate19190-4.8890.000100.000.00
obfuscate18180-7.6670.000100.000.00
obfuscate15150-45.6400.000100.000.00
obfuscate121202.1500.000100.000.00
obfuscate121110.31811.00091.678.33
obfuscate121110.21815.20091.678.33
obfuscate9900.5330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5635594-3.6238.95099.290.71
obfuscate22202-18.46510.30090.919.09
obfuscate121110.31811.00091.678.33
obfuscate871-13.8299.70087.5012.50
obfuscate8710.74310.00087.5012.50
obfuscate121110.21815.20091.678.33
obfuscate9900.5330.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2201.4500.000100.000.00
obfuscate19190-4.8890.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-101.7000.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate220-53.8500.000100.000.00
obfuscate220-49.3000.000100.000.00
obfuscate15150-45.6400.000100.000.00
obfuscate880-24.0380.000100.000.00
obfuscate22202-18.46510.30090.919.09
obfuscate871-13.8299.70087.5012.50
obfuscate880-11.0500.000100.000.00
obfuscate18180-7.6670.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate121110.21815.20091.678.33
obfuscate121110.31811.00091.678.33
obfuscate22202-18.46510.30090.919.09
obfuscate8710.74310.00087.5012.50
obfuscate871-13.8299.70087.5012.50
obfuscate5635594-3.6238.95099.290.71
obfuscate9900.5330.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2201.4500.000100.000.00
obfuscate19190-4.8890.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9900.5330.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2201.4500.000100.000.00
obfuscate19190-4.8890.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-101.7000.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate2202.6500.000100.000.00
obfuscate440-0.9000.000100.000.00
obfuscate15150-45.6400.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-13.8299.70087.5012.50
obfuscate8710.74310.00087.5012.50
obfuscate22202-18.46510.30090.919.09
obfuscate121110.31811.00091.678.33
obfuscate121110.21815.20091.678.33
obfuscate5635594-3.6238.95099.290.71
obfuscate9900.5330.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2201.4500.000100.000.00
obfuscate19190-4.8890.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.2 var:
Tue Jan 1 03:01:51 2019; Spam; 15.2; obfuscate; Nordicasino ; JUNK Mattias The 1st of the month is here heres why you should care...
Mest Ham med ratio -108.7 var:
Tue Jan 1 02:45:24 2019; Mail; -108.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBBZGRlIFFvc2EsIEVt; ...

10 st Spam och 812 st Ham ger totalt 822 st Mail (01% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.2300


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 2 11:37:00 EST 2019