&Nu Status


Mail log för Januari - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate135191350019-7.97410.26399.860.14
obfuscate97295517-2.20810.52998.251.75
obfuscate95994712-0.27511.91798.751.25
obfuscate77275517-2.86210.64797.802.20
obfuscate7507428-4.7608.12598.931.07
obfuscate74972326-4.38210.76996.533.47
obfuscate566547190.23910.31696.643.36
obfuscate5515483-10.66410.66799.460.54
obfuscate52851612-0.10510.75097.732.27
obfuscate4874789-22.1769.88998.151.85
obfuscate43542961.2199.66798.621.38

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate135191350019-7.97410.26399.860.14
obfuscate97295517-2.20810.52998.251.75
obfuscate95994712-0.27511.91798.751.25
obfuscate77275517-2.86210.64797.802.20
obfuscate7507428-4.7608.12598.931.07
obfuscate74972326-4.38210.76996.533.47
obfuscate5515483-10.66410.66799.460.54
obfuscate566547190.23910.31696.643.36
obfuscate52851612-0.10510.75097.732.27
obfuscate4874789-22.1769.88998.151.85
obfuscate43542961.2199.66798.621.38

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate74972326-4.38210.76996.533.47
obfuscate135191350019-7.97410.26399.860.14
obfuscate566547190.23910.31696.643.36
obfuscate97295517-2.20810.52998.251.75
obfuscate77275517-2.86210.64797.802.20
obfuscate95994712-0.27511.91798.751.25
obfuscate52851612-0.10510.75097.732.27
obfuscate4874789-22.1769.88998.151.85
obfuscate7507428-4.7608.12598.931.07
obfuscate4134058-2.17511.37598.061.94
obfuscate31030370.9449.85797.742.26

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate98980-76.5510.000100.000.00
obfuscate1001000-74.1600.000100.000.00
obfuscate29272-24.0746.00093.106.90
obfuscate4874789-22.1769.88998.151.85
obfuscate3433421-17.7439.00099.710.29
obfuscate17170-17.3530.000100.000.00
obfuscate2152132-16.9818.50099.070.93
obfuscate86860-12.7210.000100.000.00
obfuscate5515483-10.66410.66799.460.54
obfuscate135191350019-7.97410.26399.860.14
obfuscate7507428-4.7608.12598.931.07

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20191-0.21121.00095.005.00
obfuscate2262233-1.25617.00098.671.33
obfuscate12930.44414.00075.0025.00
obfuscate3030.00013.0000.00100.00
obfuscate18218023.02212.50098.901.10
obfuscate545310.28312.00098.151.85
obfuscate95994712-0.27511.91798.751.25
obfuscate262150.52411.80080.7719.23
obfuscate4134058-2.17511.37598.061.94
obfuscate474610.52211.00097.872.13
obfuscate151231.16711.00080.0020.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181801.1670.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate30130100.7610.000100.000.00
obfuscate5500.4000.000100.000.00
obfuscate1251250-0.0800.000100.000.00
obfuscate98980-76.5510.000100.000.00
obfuscate4402.0000.000100.000.00
obfuscate23230-4.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate101001.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00013.0000.00100.00
obfuscate12930.44414.00075.0025.00
obfuscate151231.16711.00080.0020.00
obfuscate5411.2509.00080.0020.00
obfuscate262150.52411.80080.7719.23
obfuscate474250.69011.00089.3610.64
obfuscate29272-24.0746.00093.106.90
obfuscate20191-0.21121.00095.005.00
obfuscate242311.7837.00095.834.17
obfuscate74972326-4.38210.76996.533.47
obfuscate566547190.23910.31696.643.36

Mest Spam med ratio 26.4 var:
Tue Jan 22 05:05:49 2019; Spam; 26.4; obfuscate; Zandra ; JUNK (no subject);
Mest Ham med ratio -110.1 var:
Sun Jan 6 02:19:21 2019; Mail; -110.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplbm55IExhZw;

205 st Spam och 25117 st Ham ger totalt 25322 st Mail (00% spam) till 96 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.6390


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Feb 2 11:42:00 EST 2019