&Nu Status


Mail log för 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate118744118468276-10.3609.39199.770.23
obfuscate11291111221690.1859.49198.501.50
obfuscate101289849279-2.4859.93297.252.75
obfuscate874484063380.0298.78496.133.87
obfuscate86488440208-3.61110.25097.592.41
obfuscate7836777066-2.80510.06199.160.84
obfuscate616460121520.0729.34997.532.47
obfuscate5935590629-9.83710.37999.510.49
obfuscate588657221640.0989.92797.212.79
obfuscate52945239550.95412.87398.961.04
obfuscate476847662-1.0436.50099.960.04

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate118744118468276-10.3609.39199.770.23
obfuscate11291111221690.1859.49198.501.50
obfuscate101289849279-2.4859.93297.252.75
obfuscate86488440208-3.61110.25097.592.41
obfuscate874484063380.0298.78496.133.87
obfuscate7836777066-2.80510.06199.160.84
obfuscate616460121520.0729.34997.532.47
obfuscate5935590629-9.83710.37999.510.49
obfuscate588657221640.0989.92797.212.79
obfuscate52945239550.95412.87398.961.04
obfuscate476847662-1.0436.50099.960.04

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate874484063380.0298.78496.133.87
obfuscate101289849279-2.4859.93297.252.75
obfuscate118744118468276-10.3609.39199.770.23
obfuscate86488440208-3.61110.25097.592.41
obfuscate11291111221690.1859.49198.501.50
obfuscate588657221640.0989.92797.212.79
obfuscate616460121520.0729.34997.532.47
obfuscate119010591314.1888.60388.9911.01
obfuscate3686360482-1.5708.57397.782.22
obfuscate7836777066-2.80510.06199.160.84
obfuscate1874181460-0.01812.18396.803.20

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18180-95.7220.000100.000.00
obfuscate9189171-74.54511.00099.890.11
obfuscate120212011-71.7319.00099.920.08
obfuscate4320426159-19.3949.06898.631.37
obfuscate2972952-19.0986.00099.330.67
obfuscate3644362915-13.15211.86799.590.41
obfuscate1969193435-12.1608.05798.221.78
obfuscate118744118468276-10.3609.39199.770.23
obfuscate5935590629-9.83710.37999.510.49
obfuscate2712692-7.13011.50099.260.74
obfuscate2570255119-6.1807.94799.260.74

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17417310.29530.00099.430.57
obfuscate5411.50024.00080.0020.00
obfuscate282710.37021.00096.433.57
obfuscate261880.61120.12569.2330.77
obfuscate371329420.85114.26288.6811.32
obfuscate141130.72713.00078.5721.43
obfuscate52945239550.95412.87398.961.04
obfuscate649635141.09112.64397.842.16
obfuscate41340013-0.40512.61596.853.15
obfuscate1874181460-0.01812.18396.803.20
obfuscate34732027-2.19712.07492.227.78

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate3300.6670.000100.000.00
obfuscate20200-1.3500.000100.000.00
obfuscate3301.6670.000100.000.00
obfuscate7703.0000.000100.000.00
obfuscate5500.4000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate13013000.9850.000100.000.00
obfuscate8800.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate734-0.66712.00042.8657.14
obfuscate18993.0009.00050.0050.00
obfuscate191093.00010.55652.6347.37
obfuscate14862.8758.83357.1442.86
obfuscate261880.61120.12569.2330.77
obfuscate181352.2318.60072.2227.78
obfuscate4311.00011.00075.0025.00
obfuscate141130.72713.00078.5721.43
obfuscate12397260.79411.19278.8621.14
obfuscate5411.50024.00080.0020.00

Mest Spam med ratio 103.199 var:
Fri Jun 14 11:03:09 2019; Spam; 103.199; obfuscate; Andreas Gertonsson ; JUNK (no subject);
Mest Ham med ratio -110.1 var:
Sun Jan 6 02:19:21 2019; Mail; -110.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplbm55IExhZw;

2630 st Spam och 242041 st Ham ger totalt 244671 st Mail (01% spam) till 130 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.8034


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 2 11:42:00 EST 2020