&Nu Status


Mail log för 5 December - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7527520-2.8850.000100.000.00
obfuscate35341-13.25914.90097.142.86
obfuscate33330-2.7090.000100.000.00
obfuscate32320-3.0250.000100.000.00
obfuscate31310-2.6260.000100.000.00
obfuscate303000.4330.000100.000.00
obfuscate25241-3.78817.90096.004.00
obfuscate24240-0.6290.000100.000.00
obfuscate22220-8.0140.000100.000.00
obfuscate212100.7860.000100.000.00
obfuscate131300.7620.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7527520-2.8850.000100.000.00
obfuscate35341-13.25914.90097.142.86
obfuscate33330-2.7090.000100.000.00
obfuscate32320-3.0250.000100.000.00
obfuscate31310-2.6260.000100.000.00
obfuscate303000.4330.000100.000.00
obfuscate24240-0.6290.000100.000.00
obfuscate25241-3.78817.90096.004.00
obfuscate22220-8.0140.000100.000.00
obfuscate212100.7860.000100.000.00
obfuscate131300.7620.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate35341-13.25914.90097.142.86
obfuscate131211.9676.10092.317.69
obfuscate25241-3.78817.90096.004.00
obfuscate1010.000102.0000.00100.00
obfuscate2110.90011.70050.0050.00
obfuscate770-12.6290.000100.000.00
obfuscate32320-3.0250.000100.000.00
obfuscate3300.8330.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate8801.4880.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-48.3000.000100.000.00
obfuscate220-47.6500.000100.000.00
obfuscate35341-13.25914.90097.142.86
obfuscate770-12.6290.000100.000.00
obfuscate22220-8.0140.000100.000.00
obfuscate13130-6.7920.000100.000.00
obfuscate110-6.5000.000100.000.00
obfuscate25241-3.78817.90096.004.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate32320-3.0250.000100.000.00
obfuscate7527520-2.8850.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000102.0000.00100.00
obfuscate25241-3.78817.90096.004.00
obfuscate35341-13.25914.90097.142.86
obfuscate2110.90011.70050.0050.00
obfuscate131211.9676.10092.317.69
obfuscate770-12.6290.000100.000.00
obfuscate32320-3.0250.000100.000.00
obfuscate3300.8330.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate8801.4880.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-12.6290.000100.000.00
obfuscate32320-3.0250.000100.000.00
obfuscate3300.8330.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate8801.4880.000100.000.00
obfuscate2201.1000.000100.000.00
obfuscate33330-2.7090.000100.000.00
obfuscate303000.4330.000100.000.00
obfuscate101004.3000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000102.0000.00100.00
obfuscate2110.90011.70050.0050.00
obfuscate131211.9676.10092.317.69
obfuscate25241-3.78817.90096.004.00
obfuscate35341-13.25914.90097.142.86
obfuscate770-12.6290.000100.000.00
obfuscate32320-3.0250.000100.000.00
obfuscate3300.8330.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate8801.4880.000100.000.00

Mest Spam med ratio 102 var:
Wed Dec 5 04:19:37 2018; Spam; 102; obfuscate; Barncancerfonden ; JUNK ISO-8859-1QD6ppna_gE4rna_detta_mejl_innan_julaf; ...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Wed Dec 5 00:14:29 2018; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBDaHVjayBHcmVlbiBw; ...

5 st Spam och 1186 st Ham ger totalt 1191 st Mail (00% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 30.5200


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Dec 6 11:37:00 EST 2018