&Nu Status


Mail log för 4 December - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5985980-3.8540.000100.000.00
obfuscate525200.6250.000100.000.00
obfuscate37370-1.9810.000100.000.00
obfuscate35332-11.2336.65094.295.71
obfuscate30300-0.2630.000100.000.00
obfuscate29281-2.30011.60096.553.45
obfuscate262601.2540.000100.000.00
obfuscate26260-10.4730.000100.000.00
obfuscate242401.0710.000100.000.00
obfuscate232300.3480.000100.000.00
obfuscate22220-17.9820.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5985980-3.8540.000100.000.00
obfuscate525200.6250.000100.000.00
obfuscate37370-1.9810.000100.000.00
obfuscate35332-11.2336.65094.295.71
obfuscate30300-0.2630.000100.000.00
obfuscate29281-2.30011.60096.553.45
obfuscate262601.2540.000100.000.00
obfuscate26260-10.4730.000100.000.00
obfuscate242401.0710.000100.000.00
obfuscate232300.3480.000100.000.00
obfuscate22220-17.9820.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate35332-11.2336.65094.295.71
obfuscate761-0.08311.30085.7114.29
obfuscate29281-2.30011.60096.553.45
obfuscate1010.0007.5720.00100.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate770-13.5430.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate242401.0710.000100.000.00
obfuscate6601.5170.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-97.2000.000100.000.00
obfuscate330-95.7000.000100.000.00
obfuscate22220-17.9820.000100.000.00
obfuscate770-13.5430.000100.000.00
obfuscate35332-11.2336.65094.295.71
obfuscate26260-10.4730.000100.000.00
obfuscate5985980-3.8540.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate29281-2.30011.60096.553.45
obfuscate330-2.0670.000100.000.00
obfuscate37370-1.9810.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29281-2.30011.60096.553.45
obfuscate761-0.08311.30085.7114.29
obfuscate1010.0007.5720.00100.00
obfuscate35332-11.2336.65094.295.71
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate770-13.5430.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate242401.0710.000100.000.00
obfuscate6601.5170.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate770-13.5430.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate242401.0710.000100.000.00
obfuscate6601.5170.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2201.1000.000100.000.00
obfuscate5985980-3.8540.000100.000.00
obfuscate550-0.3200.000100.000.00
obfuscate550-0.2600.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.5720.00100.00
obfuscate761-0.08311.30085.7114.29
obfuscate35332-11.2336.65094.295.71
obfuscate29281-2.30011.60096.553.45
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate770-13.5430.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate242401.0710.000100.000.00
obfuscate6601.5170.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.6 var:
Tue Dec 4 03:53:30 2018; Spam; 11.6; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BSGVqIEFubmEtS2FyaW4hIMOEciBVbGxhcmVkIGV0dCBzdMOkbGxlIGR1IGZ...
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Tue Dec 4 17:07:48 2018; Mail; -107.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBDaHVjayBHcmVlbiBw; ...

5 st Spam och 1064 st Ham ger totalt 1069 st Mail (00% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7544


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Dec 5 11:37:00 EST 2018