&Nu Status


Mail log för 3 December - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5055050-2.8290.000100.000.00
obfuscate40382-1.99211.00095.005.00
obfuscate383710.6276.70097.372.63
obfuscate32302-12.1109.80093.756.25
obfuscate282800.2960.000100.000.00
obfuscate25250-6.4040.000100.000.00
obfuscate22220-3.5550.000100.000.00
obfuscate19190-0.8050.000100.000.00
obfuscate181800.1500.000100.000.00
obfuscate171700.4760.000100.000.00
obfuscate161600.1810.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5055050-2.8290.000100.000.00
obfuscate40382-1.99211.00095.005.00
obfuscate383710.6276.70097.372.63
obfuscate32302-12.1109.80093.756.25
obfuscate282800.2960.000100.000.00
obfuscate25250-6.4040.000100.000.00
obfuscate22220-3.5550.000100.000.00
obfuscate19190-0.8050.000100.000.00
obfuscate181800.1500.000100.000.00
obfuscate171700.4760.000100.000.00
obfuscate161600.1810.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40382-1.99211.00095.005.00
obfuscate32302-12.1109.80093.756.25
obfuscate383710.6276.70097.372.63
obfuscate321-0.6006.90066.6733.33
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate7700.8000.000100.000.00
obfuscate770-0.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate3300.5330.000100.000.00
obfuscate111101.4270.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-72.1500.000100.000.00
obfuscate330-63.4330.000100.000.00
obfuscate220-48.6500.000100.000.00
obfuscate32302-12.1109.80093.756.25
obfuscate25250-6.4040.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate15150-5.9600.000100.000.00
obfuscate22220-3.5550.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate5055050-2.8290.000100.000.00
obfuscate440-2.1250.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40382-1.99211.00095.005.00
obfuscate32302-12.1109.80093.756.25
obfuscate321-0.6006.90066.6733.33
obfuscate383710.6276.70097.372.63
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate7700.8000.000100.000.00
obfuscate770-0.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate3300.5330.000100.000.00
obfuscate111101.4270.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate7700.8000.000100.000.00
obfuscate770-0.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate3300.5330.000100.000.00
obfuscate111101.4270.000100.000.00
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate770-0.2290.000100.000.00
obfuscate440-72.1500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-0.6006.90066.6733.33
obfuscate32302-12.1109.80093.756.25
obfuscate40382-1.99211.00095.005.00
obfuscate383710.6276.70097.372.63
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate7700.8000.000100.000.00
obfuscate770-0.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate3300.5330.000100.000.00
obfuscate111101.4270.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.4 var:
Mon Dec 3 07:42:53 2018; Spam; 13.4; obfuscate; utf-8QChandi2020Expression20Fiber20Arts ; JUNK utf-8QNew20Sparkling20REIND...
Mest Ham med ratio -105.8 var:
Mon Dec 3 00:28:17 2018; Mail; -105.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBKb2FraW0gTWFkc2Vu; ...

6 st Spam och 914 st Ham ger totalt 920 st Mail (00% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Dec 4 11:37:00 EST 2018