&Nu Status


Mail log för 2 December - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5975970-1.6570.000100.000.00
obfuscate31301-5.87311.70096.773.23
obfuscate31301-2.55025.90096.773.23
obfuscate29281-2.6299.50096.553.45
obfuscate23230-0.7430.000100.000.00
obfuscate23230-3.7610.000100.000.00
obfuscate23230-0.0040.000100.000.00
obfuscate212100.9520.000100.000.00
obfuscate212101.5100.000100.000.00
obfuscate141401.3500.000100.000.00
obfuscate13130-14.3460.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5975970-1.6570.000100.000.00
obfuscate31301-5.87311.70096.773.23
obfuscate31301-2.55025.90096.773.23
obfuscate29281-2.6299.50096.553.45
obfuscate23230-0.7430.000100.000.00
obfuscate23230-3.7610.000100.000.00
obfuscate23230-0.0040.000100.000.00
obfuscate212100.9520.000100.000.00
obfuscate212101.5100.000100.000.00
obfuscate141401.3500.000100.000.00
obfuscate13130-14.3460.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate31301-5.87311.70096.773.23
obfuscate29281-2.6299.50096.553.45
obfuscate31301-2.55025.90096.773.23
obfuscate141401.3500.000100.000.00
obfuscate770-13.0570.000100.000.00
obfuscate23230-0.7430.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate220-45.9000.000100.000.00
obfuscate770-13.8000.000100.000.00
obfuscate9902.1670.000100.000.00
obfuscate5975970-1.6570.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-98.7000.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate220-45.9000.000100.000.00
obfuscate330-32.1330.000100.000.00
obfuscate440-24.7750.000100.000.00
obfuscate440-23.9750.000100.000.00
obfuscate13130-14.3460.000100.000.00
obfuscate770-13.8000.000100.000.00
obfuscate770-13.0570.000100.000.00
obfuscate31301-5.87311.70096.773.23
obfuscate23230-3.7610.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate31301-2.55025.90096.773.23
obfuscate31301-5.87311.70096.773.23
obfuscate29281-2.6299.50096.553.45
obfuscate141401.3500.000100.000.00
obfuscate770-13.0570.000100.000.00
obfuscate23230-0.7430.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate220-45.9000.000100.000.00
obfuscate770-13.8000.000100.000.00
obfuscate9902.1670.000100.000.00
obfuscate5975970-1.6570.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141401.3500.000100.000.00
obfuscate770-13.0570.000100.000.00
obfuscate23230-0.7430.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate220-45.9000.000100.000.00
obfuscate770-13.8000.000100.000.00
obfuscate9902.1670.000100.000.00
obfuscate5975970-1.6570.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate3301.2000.000100.000.00
obfuscate330-32.1330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29281-2.6299.50096.553.45
obfuscate31301-5.87311.70096.773.23
obfuscate31301-2.55025.90096.773.23
obfuscate141401.3500.000100.000.00
obfuscate770-13.0570.000100.000.00
obfuscate23230-0.7430.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate220-45.9000.000100.000.00
obfuscate770-13.8000.000100.000.00
obfuscate9902.1670.000100.000.00
obfuscate5975970-1.6570.000100.000.00

Mest Spam med ratio 25.9 var:
Sun Dec 2 11:58:38 2018; Spam; 25.9; obfuscate; Bonus Support ; JUNK utf-8QFC3A5_400_pC3A5_din_fC3B6rsta_insC3A4ttning._Begr; ...
Mest Ham med ratio -105.8 var:
Sun Dec 2 17:21:36 2018; Mail; -105.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBKb2FraW0gTWFkc2Vu; ...

3 st Spam och 927 st Ham ger totalt 930 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Dec 3 11:37:00 EST 2018