&Nu Status


Mail log för 1 December - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate65064910.45826.80099.850.15
obfuscate31301-25.15713.80096.773.23
obfuscate303000.4100.000100.000.00
obfuscate272701.2190.000100.000.00
obfuscate222200.6820.000100.000.00
obfuscate191900.6160.000100.000.00
obfuscate19190-0.4530.000100.000.00
obfuscate17170-17.0410.000100.000.00
obfuscate16160-5.3310.000100.000.00
obfuscate121201.0670.000100.000.00
obfuscate121200.3670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate65064910.45826.80099.850.15
obfuscate31301-25.15713.80096.773.23
obfuscate303000.4100.000100.000.00
obfuscate272701.2190.000100.000.00
obfuscate222200.6820.000100.000.00
obfuscate191900.6160.000100.000.00
obfuscate19190-0.4530.000100.000.00
obfuscate17170-17.0410.000100.000.00
obfuscate16160-5.3310.000100.000.00
obfuscate121201.0670.000100.000.00
obfuscate121200.3670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate31301-25.15713.80096.773.23
obfuscate4310.06710.20075.0025.00
obfuscate65064910.45826.80099.850.15
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate6600.2170.000100.000.00
obfuscate4400.8250.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate110-96.7000.000100.000.00
obfuscate31301-25.15713.80096.773.23
obfuscate17170-17.0410.000100.000.00
obfuscate770-13.2290.000100.000.00
obfuscate990-9.9780.000100.000.00
obfuscate16160-5.3310.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate65064910.45826.80099.850.15
obfuscate31301-25.15713.80096.773.23
obfuscate4310.06710.20075.0025.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate6600.2170.000100.000.00
obfuscate4400.8250.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate6600.2170.000100.000.00
obfuscate4400.8250.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4310.06710.20075.0025.00
obfuscate31301-25.15713.80096.773.23
obfuscate65064910.45826.80099.850.15
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate6600.2170.000100.000.00
obfuscate4400.8250.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 26.8 var:
Sat Dec 1 16:21:04 2018; Spam; 26.8; obfuscate; Scarlett ; JUNK UTF-8BRHUgw6RyIGJlcsOkdHRpZ2FkIGF0dCBibGkgSEJPIE5vcmRpYy1ncmFuc2thcmUu;...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Sat Dec 1 00:08:13 2018; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEthcmkgTGVwcA; ...

3 st Spam och 939 st Ham ger totalt 942 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.9333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Dec 2 11:37:00 EST 2018