&Nu Status


Mail log för Oktober - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate215732154825-2.99711.24099.880.12
obfuscate10941074200.01012.60098.171.83
obfuscate108410813-4.4148.33399.720.28
obfuscate90488519-3.55311.57997.902.10
obfuscate89887721-0.9798.23897.662.34
obfuscate7997936-6.85811.83399.250.75
obfuscate75474014-0.55011.64398.141.86
obfuscate610598120.26311.50098.031.97
obfuscate5125048-20.5289.75098.441.56
obfuscate4984953-6.76610.33399.400.60
obfuscate48948451.0338.60098.981.02

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate215732154825-2.99711.24099.880.12
obfuscate108410813-4.4148.33399.720.28
obfuscate10941074200.01012.60098.171.83
obfuscate90488519-3.55311.57997.902.10
obfuscate89887721-0.9798.23897.662.34
obfuscate7997936-6.85811.83399.250.75
obfuscate75474014-0.55011.64398.141.86
obfuscate610598120.26311.50098.031.97
obfuscate5125048-20.5289.75098.441.56
obfuscate4984953-6.76610.33399.400.60
obfuscate48948451.0338.60098.981.02

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate215732154825-2.99711.24099.880.12
obfuscate89887721-0.9798.23897.662.34
obfuscate10941074200.01012.60098.171.83
obfuscate90488519-3.55311.57997.902.10
obfuscate75474014-0.55011.64398.141.86
obfuscate610598120.26311.50098.031.97
obfuscate5125048-20.5289.75098.441.56
obfuscate4074007-5.84510.28698.281.72
obfuscate7997936-6.85811.83399.250.75
obfuscate12661.6679.50050.0050.00
obfuscate494361.02311.50087.7612.24

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate75750-85.7870.000100.000.00
obfuscate73730-67.9860.000100.000.00
obfuscate48480-29.3120.000100.000.00
obfuscate17161-24.68814.00094.125.88
obfuscate2092063-21.5539.66798.561.44
obfuscate5125048-20.5289.75098.441.56
obfuscate41392-13.00016.00095.124.88
obfuscate2522502-12.20415.00099.210.79
obfuscate1531521-11.37511.00099.350.65
obfuscate7997936-6.85811.83399.250.75
obfuscate4984953-6.76610.33399.400.60

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate41392-13.00016.00095.124.88
obfuscate2522502-12.20415.00099.210.79
obfuscate17161-24.68814.00094.125.88
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate2112.00013.00050.0050.00
obfuscate11832.50012.66772.7327.27
obfuscate10732.71412.66770.0030.00
obfuscate171432.28612.66782.3517.65
obfuscate10941074200.01012.60098.171.83
obfuscate35332-0.93912.50094.295.71
obfuscate96924-1.96712.25095.834.17

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate575704.1230.000100.000.00
obfuscate5500.8000.000100.000.00
obfuscate111100.4550.000100.000.00
obfuscate9900.2220.000100.000.00
obfuscate171701.3530.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate626201.0650.000100.000.00
obfuscate4401.5000.000100.000.00
obfuscate202001.2500.000100.000.00
obfuscate202001.2000.000100.000.00
obfuscate1021020-5.6670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5050.0008.8000.00100.00
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate12661.6679.50050.0050.00
obfuscate2112.00013.00050.0050.00
obfuscate211-3.0007.00050.0050.00
obfuscate11742.71412.00063.6436.36
obfuscate11742.71412.25063.6436.36
obfuscate10732.71412.66770.0030.00
obfuscate11832.50012.66772.7327.27
obfuscate5413.7507.00080.0020.00
obfuscate171432.28612.66782.3517.65

Mest Spam med ratio 32.2 var:
Thu Oct 4 10:38:18 2018; Spam; 32.2; obfuscate; Victoria Hearts ; JUNK Ready to Meet Your Dream Girl;
Mest Ham med ratio -107.7 var:
Mon Oct 8 18:18:47 2018; Mail; -107.7; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

220 st Spam och 34054 st Ham ger totalt 34274 st Mail (00% spam) till 105 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.8364


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Nov 2 11:42:00 EDT 2018