&Nu Status


Mail log för September - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate219312191021-2.3127.38199.900.10
obfuscate1037103430.15610.00099.710.29
obfuscate103110310-4.2510.000100.000.00
obfuscate8158114-0.3127.50099.510.49
obfuscate7567506-2.1316.83399.210.79
obfuscate7047040-5.9860.000100.000.00
obfuscate65064640.1726.25099.380.62
obfuscate58057910.5326.00099.830.17
obfuscate5095090-9.4300.000100.000.00
obfuscate5045022-25.2556.00099.600.40
obfuscate43743611.6547.00099.770.23

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate219312191021-2.3127.38199.900.10
obfuscate1037103430.15610.00099.710.29
obfuscate103110310-4.2510.000100.000.00
obfuscate8158114-0.3127.50099.510.49
obfuscate7567506-2.1316.83399.210.79
obfuscate7047040-5.9860.000100.000.00
obfuscate65064640.1726.25099.380.62
obfuscate58057910.5326.00099.830.17
obfuscate5095090-9.4300.000100.000.00
obfuscate5045022-25.2556.00099.600.40
obfuscate43743611.6547.00099.770.23

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate219312191021-2.3127.38199.900.10
obfuscate7567506-2.1316.83399.210.79
obfuscate6152.0008.80016.6783.33
obfuscate65064640.1726.25099.380.62
obfuscate1491454-0.6148.25097.322.68
obfuscate8158114-0.3127.50099.510.49
obfuscate24424130.8718.33398.771.23
obfuscate1037103430.15610.00099.710.29
obfuscate12932.2227.66775.0025.00
obfuscate5045022-25.2556.00099.600.40
obfuscate312921.0007.00093.556.45

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate82820-76.4760.000100.000.00
obfuscate98980-60.5200.000100.000.00
obfuscate5045022-25.2556.00099.600.40
obfuscate1231230-21.9840.000100.000.00
obfuscate40400-20.8000.000100.000.00
obfuscate19190-20.6840.000100.000.00
obfuscate2502500-11.7000.000100.000.00
obfuscate5095090-9.4300.000100.000.00
obfuscate7047040-5.9860.000100.000.00
obfuscate1201200-5.4420.000100.000.00
obfuscate103110310-4.2510.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate525111.90212.00098.081.92
obfuscate1037103430.15610.00099.710.29
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate2832821-0.9439.00099.650.35
obfuscate6152.0008.80016.6783.33
obfuscate24424130.8718.33398.771.23
obfuscate1491454-0.6148.25097.322.68
obfuscate12932.2227.66775.0025.00
obfuscate8158114-0.3127.50099.510.49
obfuscate219312191021-2.3127.38199.900.10
obfuscate525111.0597.00098.081.92

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate4402.7500.000100.000.00
obfuscate717100.4370.000100.000.00
obfuscate121201.6670.000100.000.00
obfuscate1201200-5.4420.000100.000.00
obfuscate626201.3230.000100.000.00
obfuscate4403.0000.000100.000.00
obfuscate171700.6470.000100.000.00
obfuscate797903.1520.000100.000.00
obfuscate494901.3270.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate6152.0008.80016.6783.33
obfuscate12932.2227.66775.0025.00
obfuscate312921.0007.00093.556.45
obfuscate282711.7046.00096.433.57
obfuscate1491454-0.6148.25097.322.68
obfuscate525111.0597.00098.081.92
obfuscate525111.90212.00098.081.92
obfuscate24424130.8718.33398.771.23
obfuscate7567506-2.1316.83399.210.79
obfuscate65064640.1726.25099.380.62

Mest Spam med ratio 12.4 var:
Sun Sep 2 06:32:26 2018; Spam; 12.4; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Belle sparade 1 av dina pins;
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Thu Sep 6 02:18:52 2018; Mail; -107.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgQW5kZXJzIEd1;

67 st Spam och 33637 st Ham ger totalt 33704 st Mail (00% spam) till 109 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.5821


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Oct 2 11:42:00 EDT 2018