&Nu Status


Mail log för Augusti - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate262692622544-2.5357.34199.830.17
obfuscate107710743-4.0078.33399.720.28
obfuscate9149059-0.2217.66799.020.98
obfuscate83483220.4287.00099.760.24
obfuscate6756750-4.4610.000100.000.00
obfuscate6356305-1.8546.00099.210.79
obfuscate63363121.48510.50099.680.32
obfuscate51351210.77912.00099.810.19
obfuscate5065060-10.1400.000100.000.00
obfuscate48348301.4390.000100.000.00
obfuscate4624593-16.4925.33399.350.65

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate262692622544-2.5357.34199.830.17
obfuscate107710743-4.0078.33399.720.28
obfuscate9149059-0.2217.66799.020.98
obfuscate83483220.4287.00099.760.24
obfuscate6756750-4.4610.000100.000.00
obfuscate63363121.48510.50099.680.32
obfuscate6356305-1.8546.00099.210.79
obfuscate51351210.77912.00099.810.19
obfuscate5065060-10.1400.000100.000.00
obfuscate48348301.4390.000100.000.00
obfuscate4624593-16.4925.33399.350.65

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate262692622544-2.5357.34199.830.17
obfuscate3920193.1008.10551.2848.72
obfuscate3921183.1438.22253.8546.15
obfuscate4931182.5488.22263.2736.73
obfuscate3821173.1438.17655.2644.74
obfuscate3821173.2388.17655.2644.74
obfuscate9149059-0.2217.66799.020.98
obfuscate1691636-4.0866.66796.453.55
obfuscate6356305-1.8546.00099.210.79
obfuscate31331030.2296.66799.040.96
obfuscate3030.0008.6670.00100.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate77770-80.7660.000100.000.00
obfuscate80800-53.2630.000100.000.00
obfuscate27261-28.61513.00096.303.70
obfuscate1521520-17.1450.000100.000.00
obfuscate4624593-16.4925.33399.350.65
obfuscate2392390-15.7490.000100.000.00
obfuscate27270-13.7780.000100.000.00
obfuscate5065060-10.1400.000100.000.00
obfuscate13121-7.3336.00092.317.69
obfuscate6756750-4.4610.000100.000.00
obfuscate1691636-4.0866.66796.453.55

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate504821.02113.50096.004.00
obfuscate27261-28.61513.00096.303.70
obfuscate211831.77812.66785.7114.29
obfuscate51351210.77912.00099.810.19
obfuscate26126010.74211.00099.620.38
obfuscate9632.16711.00066.6733.33
obfuscate63363121.48510.50099.680.32
obfuscate706912.52210.00098.571.43
obfuscate2422411-1.8309.00099.590.41
obfuscate474611.7399.00097.872.13
obfuscate4313.0009.00075.0025.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1521520-17.1450.000100.000.00
obfuscate4402.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.8000.000100.000.00
obfuscate3301.6670.000100.000.00
obfuscate424200.9520.000100.000.00
obfuscate505003.2600.000100.000.00
obfuscate3302.0000.000100.000.00
obfuscate232300.5650.000100.000.00
obfuscate29629601.3010.000100.000.00
obfuscate999902.1520.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.0008.6670.00100.00
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate3920193.1008.10551.2848.72
obfuscate3921183.1438.22253.8546.15
obfuscate3821173.1438.17655.2644.74
obfuscate3821173.2388.17655.2644.74
obfuscate4931182.5488.22263.2736.73
obfuscate9632.16711.00066.6733.33
obfuscate4313.0009.00075.0025.00
obfuscate211831.77812.66785.7114.29

Mest Spam med ratio 21.3 var:
Fri Aug 10 13:20:52 2018; Spam; 21.3; obfuscate; Paul Marek ; JUNK Attention;
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Fri Aug 17 07:24:09 2018; Mail; -107.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRsOlIHV0IG1lc3RhIG3Dtmo;

196 st Spam och 37893 st Ham ger totalt 38089 st Mail (00% spam) till 102 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.0204


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 2 11:42:00 EDT 2018