&Nu Status


Mail log för Juli - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate212802125030-3.5847.46799.860.14
obfuscate117111629-3.0767.88999.230.77
obfuscate8548486-0.9637.83399.300.70
obfuscate73172650.20210.80099.320.68
obfuscate7017001-5.5769.00099.860.14
obfuscate5785735-1.8697.40099.130.87
obfuscate5485435-0.5056.20099.090.91
obfuscate50850711.2527.00099.800.20
obfuscate4604591-9.43810.00099.780.22
obfuscate4564533-22.1969.00099.340.66
obfuscate39038821.7066.00099.490.51

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate212802125030-3.5847.46799.860.14
obfuscate117111629-3.0767.88999.230.77
obfuscate8548486-0.9637.83399.300.70
obfuscate73172650.20210.80099.320.68
obfuscate7017001-5.5769.00099.860.14
obfuscate5785735-1.8697.40099.130.87
obfuscate5485435-0.5056.20099.090.91
obfuscate50850711.2527.00099.800.20
obfuscate4604591-9.43810.00099.780.22
obfuscate4564533-22.1969.00099.340.66
obfuscate39038821.7066.00099.490.51

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6028323.3937.56246.6753.33
obfuscate6533323.0917.53150.7749.23
obfuscate6029313.4147.61348.3351.67
obfuscate5929303.3797.63349.1550.85
obfuscate6030303.3007.50050.0050.00
obfuscate212802125030-3.5847.46799.860.14
obfuscate117111629-3.0767.88999.230.77
obfuscate8548486-0.9637.83399.300.70
obfuscate73172650.20210.80099.320.68
obfuscate5485435-0.5056.20099.090.91
obfuscate5785735-1.8697.40099.130.87

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-94.0000.000100.000.00
obfuscate68680-85.6030.000100.000.00
obfuscate42420-80.7620.000100.000.00
obfuscate4564533-22.1969.00099.340.66
obfuscate2062060-13.9610.000100.000.00
obfuscate4604591-9.43810.00099.780.22
obfuscate1011010-9.0500.000100.000.00
obfuscate23230-7.5220.000100.000.00
obfuscate23230-6.9130.000100.000.00
obfuscate7017001-5.5769.00099.860.14
obfuscate1081071-5.3838.00099.070.93

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate73172650.20210.80099.320.68
obfuscate4604591-9.43810.00099.780.22
obfuscate4564533-22.1969.00099.340.66
obfuscate7017001-5.5769.00099.860.14
obfuscate414010.6759.00097.562.44
obfuscate2132121-3.4299.00099.530.47
obfuscate151231.5008.33380.0020.00
obfuscate2112.0008.00050.0050.00
obfuscate1081071-5.3838.00099.070.93
obfuscate2992981-1.1648.00099.670.33

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate3301.0000.000100.000.00
obfuscate696900.4640.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate101000.3000.000100.000.00
obfuscate363601.4170.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate6028323.3937.56246.6753.33
obfuscate6029313.4147.61348.3351.67
obfuscate5929303.3797.63349.1550.85
obfuscate6030303.3007.50050.0050.00
obfuscate2112.0008.00050.0050.00
obfuscate6533323.0917.53150.7749.23
obfuscate151231.5008.33380.0020.00
obfuscate171612.2503.00094.125.88
obfuscate12011730.6327.66797.502.50
obfuscate414010.6759.00097.562.44

Mest Spam med ratio 14.5 var:
Thu Jul 5 06:07:08 2018; Spam; 14.5; obfuscate; Letsdeal Resor ; JUNK utf-8BVmVja2FucyByZXNvcjogR2FsYXh5LWtyeXNzbmluZywgRHViYWkgZQ;
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sun Jul 1 02:19:52 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Karolina Sandell ; Karolina Sandell sent a message to the conversation...

244 st Spam och 31954 st Ham ger totalt 32198 st Mail (00% spam) till 101 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.6311


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Aug 2 11:42:00 EDT 2018