&Nu Status


Mail log för Juni - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate196331953994-3.5948.17099.520.48
obfuscate115411513-3.0906.66799.740.26
obfuscate8718656-0.0428.66799.310.69
obfuscate84884260.4937.50099.290.71
obfuscate7076989-3.6329.33398.731.27
obfuscate61260480.1997.75098.691.31
obfuscate5835767-1.1516.57198.801.20
obfuscate56756611.4846.00099.820.18
obfuscate4694681-21.0096.00099.790.21
obfuscate4624593-11.4926.66799.350.65
obfuscate43543231.4988.00099.310.69

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate196331953994-3.5948.17099.520.48
obfuscate115411513-3.0906.66799.740.26
obfuscate8718656-0.0428.66799.310.69
obfuscate84884260.4937.50099.290.71
obfuscate7076989-3.6329.33398.731.27
obfuscate61260480.1997.75098.691.31
obfuscate5835767-1.1516.57198.801.20
obfuscate56756611.4846.00099.820.18
obfuscate4694681-21.0096.00099.790.21
obfuscate4624593-11.4926.66799.350.65
obfuscate43543231.4988.00099.310.69

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate196331953994-3.5948.17099.520.48
obfuscate5036144.2508.57172.0028.00
obfuscate7076989-3.6329.33398.731.27
obfuscate61260480.1997.75098.691.31
obfuscate241771.4128.42970.8329.17
obfuscate3973907-1.7626.14398.241.76
obfuscate13012370.36610.42994.625.38
obfuscate5835767-1.1516.57198.801.20
obfuscate8718656-0.0428.66799.310.69
obfuscate84884260.4937.50099.290.71
obfuscate221750.7658.20077.2722.73

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate52520-65.2120.000100.000.00
obfuscate69690-58.5800.000100.000.00
obfuscate4694681-21.0096.00099.790.21
obfuscate2222202-12.1738.00099.100.90
obfuscate4624593-11.4926.66799.350.65
obfuscate1511474-10.9467.75097.352.65
obfuscate29290-5.6900.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate1331321-4.8416.00099.250.75
obfuscate7076989-3.6329.33398.731.27
obfuscate196331953994-3.5948.17099.520.48

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4221.00054.50050.0050.00
obfuscate343221.71912.00094.125.88
obfuscate2042031-1.48811.00099.510.49
obfuscate545041.14010.75092.597.41
obfuscate13012370.36610.42994.625.38
obfuscate959231.16310.33396.843.16
obfuscate141131.90910.33378.5721.43
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate434211.42910.00097.672.33
obfuscate11920.88910.00081.8218.18

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.8570.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate4401.2500.000100.000.00
obfuscate2922920-2.7600.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate4221.00054.50050.0050.00
obfuscate6331.3339.33350.0050.00
obfuscate8533.6008.33362.5037.50
obfuscate241771.4128.42970.8329.17
obfuscate5036144.2508.57172.0028.00
obfuscate431-2.3336.00075.0025.00
obfuscate221750.7658.20077.2722.73
obfuscate141131.90910.33378.5721.43

Mest Spam med ratio 100.4 var:
Tue Jun 12 01:32:49 2018; Spam; 100.4; obfuscate; VisaUppskattning ; JUNK ISO-8859-1QSlutdebatterat_-_lE5t_gE5vokorten_vinna_va...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Fri Jun 1 00:33:39 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTMOldCBBbm4tS2F0cmluIA;

238 st Spam och 31603 st Ham ger totalt 31841 st Mail (00% spam) till 110 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6303


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Jul 2 11:42:00 EDT 2018