&Nu Status


Mail log för Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2721627100116-2.6957.64799.570.43
obfuscate132813244-1.7247.25099.700.30
obfuscate10841073110.7378.54598.991.01
obfuscate997982150.1187.40098.501.50
obfuscate7657605-2.8689.20099.350.65
obfuscate74571827-0.83016.88996.383.62
obfuscate69469040.3688.00099.420.58
obfuscate660648121.4496.00098.181.82
obfuscate5945886-9.2766.83398.991.01
obfuscate55855621.5678.00099.640.36
obfuscate50649412-1.8727.16797.632.37

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2721627100116-2.6957.64799.570.43
obfuscate132813244-1.7247.25099.700.30
obfuscate10841073110.7378.54598.991.01
obfuscate997982150.1187.40098.501.50
obfuscate7657605-2.8689.20099.350.65
obfuscate74571827-0.83016.88996.383.62
obfuscate69469040.3688.00099.420.58
obfuscate660648121.4496.00098.181.82
obfuscate5945886-9.2766.83398.991.01
obfuscate55855621.5678.00099.640.36
obfuscate5065042-8.09512.50099.600.40

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2721627100116-2.6957.64799.570.43
obfuscate74571827-0.83016.88996.383.62
obfuscate4322214.4558.14351.1648.84
obfuscate997982150.1187.40098.501.50
obfuscate50649412-1.8727.16797.632.37
obfuscate660648121.4496.00098.181.82
obfuscate10841073110.7378.54598.991.01
obfuscate675891.2418.77886.5713.43
obfuscate50249571.5906.42998.611.39
obfuscate1311247-4.6458.57194.665.34
obfuscate4794727-5.1067.14398.541.46

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1191190-68.7560.000100.000.00
obfuscate55550-67.1270.000100.000.00
obfuscate2772770-12.1010.000100.000.00
obfuscate1581580-12.0950.000100.000.00
obfuscate5945886-9.2766.83398.991.01
obfuscate5065042-8.09512.50099.600.40
obfuscate4794727-5.1067.14398.541.46
obfuscate1311247-4.6458.57194.665.34
obfuscate86842-3.6316.00097.672.33
obfuscate26251-3.1209.00096.153.85
obfuscate7657605-2.8689.20099.350.65

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9541.400100.75055.5644.44
obfuscate74571827-0.83016.88996.383.62
obfuscate151410.92913.00093.336.67
obfuscate4313.00013.00075.0025.00
obfuscate5065042-8.09512.50099.600.40
obfuscate181710.64711.00094.445.56
obfuscate181712.35311.00094.445.56
obfuscate7612.66710.00085.7114.29
obfuscate2113.00010.00050.0050.00
obfuscate676521.81510.00097.012.99
obfuscate7657605-2.8689.20099.350.65

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4401.0000.000100.000.00
obfuscate3301.3330.000100.000.00
obfuscate111101.9090.000100.000.00
obfuscate212101.7140.000100.000.00
obfuscate1191190-68.7560.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2262260-1.8360.000100.000.00
obfuscate444401.5680.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate7704.4290.000100.000.00
obfuscate4401.7500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate2111.0009.00050.0050.00
obfuscate2113.00010.00050.0050.00
obfuscate4322214.4558.14351.1648.84
obfuscate9541.400100.75055.5644.44
obfuscate4313.00013.00075.0025.00
obfuscate41356-1.2578.33385.3714.63
obfuscate7612.66710.00085.7114.29
obfuscate7610.5006.00085.7114.29
obfuscate675891.2418.77886.5713.43
obfuscate151410.92913.00093.336.67

Mest Spam med ratio 102.3 var:
Sat May 19 12:35:41 2018; Spam; 102.3; obfuscate; UTF-8QMotormC3A4nnen ; JUNK UTF-8BU3DDpG5uYW5kZSB1bmRlcnPDtmtuaW5nISBWYXIgbW...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Tue May 1 03:04:12 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; Update to your Facebook mobile number;

300 st Spam och 41134 st Ham ger totalt 41434 st Mail (00% spam) till 125 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.8000


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Jun 2 11:42:00 EDT 2018