&Nu Status


Mail log för April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2523624896340-2.8417.72998.651.35
obfuscate123412304-1.6566.00099.680.32
obfuscate94293660.4439.50099.360.64
obfuscate87785720-0.4107.40097.722.28
obfuscate7036949-0.1337.77898.721.28
obfuscate69468311-0.63523.63698.411.59
obfuscate6716692-4.0068.00099.700.30
obfuscate58958180.9987.75098.641.36
obfuscate5665642-8.4499.50099.650.35
obfuscate53353211.8067.00099.810.19
obfuscate4934921-9.5356.00099.800.20

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2523624896340-2.8417.72998.651.35
obfuscate123412304-1.6566.00099.680.32
obfuscate94293660.4439.50099.360.64
obfuscate87785720-0.4107.40097.722.28
obfuscate7036949-0.1337.77898.721.28
obfuscate69468311-0.63523.63698.411.59
obfuscate6716692-4.0068.00099.700.30
obfuscate58958180.9987.75098.641.36
obfuscate5665642-8.4499.50099.650.35
obfuscate53353211.8067.00099.810.19
obfuscate49349301.4770.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2523624896340-2.8417.72998.651.35
obfuscate4216264.8127.92338.1061.90
obfuscate87785720-0.4107.40097.722.28
obfuscate42640917-2.8616.64796.013.99
obfuscate69468311-0.63523.63698.411.59
obfuscate7036949-0.1337.77898.721.28
obfuscate58958180.9987.75098.641.36
obfuscate94293660.4439.50099.360.64
obfuscate84795-1.2159.20094.055.95
obfuscate211740.4128.50080.9519.05
obfuscate123412304-1.6566.00099.680.32

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate70700-78.3290.000100.000.00
obfuscate95950-64.5050.000100.000.00
obfuscate2372370-16.9750.000100.000.00
obfuscate32302-12.6676.00093.756.25
obfuscate19181-10.5007.00094.745.26
obfuscate4934921-9.5356.00099.800.20
obfuscate5665642-8.4499.50099.650.35
obfuscate1431430-6.1330.000100.000.00
obfuscate6716692-4.0068.00099.700.30
obfuscate87852-3.8126.00097.702.30
obfuscate1751741-3.7416.00099.430.57

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6421.000101.00066.6733.33
obfuscate69468311-0.63523.63698.411.59
obfuscate2492481-1.21013.00099.600.40
obfuscate524840.8759.75092.317.69
obfuscate5665642-8.4499.50099.650.35
obfuscate94293660.4439.50099.360.64
obfuscate84795-1.2159.20094.055.95
obfuscate211740.4128.50080.9519.05
obfuscate6716692-4.0068.00099.700.30
obfuscate4216264.8127.92338.1061.90
obfuscate7036949-0.1337.77898.721.28

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6604.0000.000100.000.00
obfuscate222200.5000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate111100.1820.000100.000.00
obfuscate2203.0000.000100.000.00
obfuscate292900.8970.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate4402.0000.000100.000.00
obfuscate858501.2350.000100.000.00
obfuscate444400.4770.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4216264.8127.92338.1061.90
obfuscate2112.0007.00050.0050.00
obfuscate6421.000101.00066.6733.33
obfuscate211740.4128.50080.9519.05
obfuscate524840.8759.75092.317.69
obfuscate32302-12.6676.00093.756.25
obfuscate84795-1.2159.20094.055.95
obfuscate19181-10.5007.00094.745.26
obfuscate42640917-2.8616.64796.013.99
obfuscate87852-3.8126.00097.702.30
obfuscate87785720-0.4107.40097.722.28

Mest Spam med ratio 102.3 var:
Sun Apr 1 07:30:56 2018; Spam; 102.3; obfuscate; UTF-8QSkellefteC3A5_Kraft ; JUNK UTF-8BSsOkbWbDtnIgb2NoIGbDpSBlbiBUcmlzc...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sun Apr 1 00:36:26 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

474 st Spam och 37844 st Ham ger totalt 38318 st Mail (01% spam) till 110 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4789


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed May 2 11:42:00 EDT 2018