&Nu Status


Mail log för Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2767227175497-1.7268.84798.201.80
obfuscate134613460-2.2340.000100.000.00
obfuscate98297840.49310.50099.590.41
obfuscate952922300.4616.83396.853.15
obfuscate89089004.0000.000100.000.00
obfuscate6966888-4.7157.25098.851.15
obfuscate68767512-2.33030.66798.251.75
obfuscate66865990.2127.66798.651.35
obfuscate6236212-5.62611.00099.680.32
obfuscate59759702.1160.000100.000.00
obfuscate58858801.4860.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2767227175497-1.7268.84798.201.80
obfuscate134613460-2.2340.000100.000.00
obfuscate98297840.49310.50099.590.41
obfuscate952922300.4616.83396.853.15
obfuscate89089004.0000.000100.000.00
obfuscate6966888-4.7157.25098.851.15
obfuscate68767512-2.33030.66798.251.75
obfuscate66865990.2127.66798.651.35
obfuscate6236212-5.62611.00099.680.32
obfuscate59759702.1160.000100.000.00
obfuscate58858801.4860.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2767227175497-1.7268.84798.201.80
obfuscate952922300.4616.83396.853.15
obfuscate68767512-2.33030.66798.251.75
obfuscate5241114.2448.00078.8521.15
obfuscate40439410-3.2466.50097.522.48
obfuscate66865990.2127.66798.651.35
obfuscate6966888-4.7157.25098.851.15
obfuscate56655881.4186.00098.591.41
obfuscate14954.3336.40064.2935.71
obfuscate241951.0536.60079.1720.83
obfuscate201551.2006.40075.0025.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate77770-87.2730.000100.000.00
obfuscate92920-84.4670.000100.000.00
obfuscate440-26.5000.000100.000.00
obfuscate2452450-17.3880.000100.000.00
obfuscate4984980-16.3630.000100.000.00
obfuscate1781780-10.3540.000100.000.00
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate6236212-5.62611.00099.680.32
obfuscate6966888-4.7157.25098.851.15
obfuscate22220-3.6820.000100.000.00
obfuscate4684680-3.5620.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6421.750101.00066.6733.33
obfuscate151321.769100.00086.6713.33
obfuscate68767512-2.33030.66798.251.75
obfuscate595541.05511.25093.226.78
obfuscate191811.44411.00094.745.26
obfuscate6236212-5.62611.00099.680.32
obfuscate1019922.51510.50098.021.98
obfuscate98297840.49310.50099.590.41
obfuscate545221.5389.00096.303.70
obfuscate2767227175497-1.7268.84798.201.80
obfuscate47947811.3878.00099.790.21

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate58858801.4860.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate111101.0000.000100.000.00
obfuscate272700.8520.000100.000.00
obfuscate3301.3330.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate2452450-17.3880.000100.000.00
obfuscate282801.0000.000100.000.00
obfuscate77770-87.2730.000100.000.00
obfuscate8800.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14954.3336.40064.2935.71
obfuscate6421.750101.00066.6733.33
obfuscate4312.3336.00075.0025.00
obfuscate201551.2006.40075.0025.00
obfuscate5241114.2448.00078.8521.15
obfuscate241951.0536.60079.1720.83
obfuscate151321.769100.00086.6713.33
obfuscate39354-1.4576.00089.7410.26
obfuscate595541.05511.25093.226.78
obfuscate191811.44411.00094.745.26
obfuscate232211.9097.00095.654.35

Mest Spam med ratio 102.3 var:
Wed Mar 21 08:50:14 2018; Spam; 102.3; obfuscate; UTF-8QSkellefteC3A5_Kraft ; JUNK UTF-8BQmV0YWxhciBkdSBvY2tzw6UgZsO2ciBte...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Thu Mar 1 08:24:35 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Mariah Zachrisson Fd Lindell ; Mariah Zachrisson Fd Lindell sent a mes...

631 st Spam och 41376 st Ham ger totalt 42007 st Mail (01% spam) till 112 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.5642


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Apr 2 11:42:00 EDT 2018