&Nu Status


Mail log för Februari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2845628088368-0.4528.48698.711.29
obfuscate133413295-1.0496.40099.630.37
obfuscate944910340.6377.05996.403.60
obfuscate9028993-0.17211.00099.670.33
obfuscate70269930.8548.00099.570.43
obfuscate6516465-3.52010.80099.230.77
obfuscate64062218-0.74917.11197.192.81
obfuscate616605111.2008.63698.211.79
obfuscate5505473-19.5369.00099.450.55
obfuscate494483111.2056.72797.772.23
obfuscate4674625-17.48314.00098.931.07

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2845628088368-0.4528.48698.711.29
obfuscate133413295-1.0496.40099.630.37
obfuscate944910340.6377.05996.403.60
obfuscate9028993-0.17211.00099.670.33
obfuscate70269930.8548.00099.570.43
obfuscate6516465-3.52010.80099.230.77
obfuscate64062218-0.74917.11197.192.81
obfuscate616605111.2008.63698.211.79
obfuscate5505473-19.5369.00099.450.55
obfuscate494483111.2056.72797.772.23
obfuscate4674625-17.48314.00098.931.07

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2845628088368-0.4528.48698.711.29
obfuscate944910340.6377.05996.403.60
obfuscate64062218-0.74917.11197.192.81
obfuscate32230616-1.8667.12595.034.97
obfuscate616605111.2008.63698.211.79
obfuscate494483111.2056.72797.772.23
obfuscate524391.3497.66782.6917.31
obfuscate6516465-3.52010.80099.230.77
obfuscate133413295-1.0496.40099.630.37
obfuscate4674625-17.48314.00098.931.07
obfuscate28127741.4306.00098.581.42

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate68680-84.7350.000100.000.00
obfuscate82820-82.6950.000100.000.00
obfuscate5505473-19.5369.00099.450.55
obfuscate4674625-17.48314.00098.931.07
obfuscate2232230-15.8880.000100.000.00
obfuscate1881880-13.5740.000100.000.00
obfuscate30282-9.4646.00093.336.67
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate22220-3.5910.000100.000.00
obfuscate6516465-3.52010.80099.230.77
obfuscate2222220-3.3380.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11741.71455.50063.6436.36
obfuscate64062218-0.74917.11197.192.81
obfuscate4674625-17.48314.00098.931.07
obfuscate212011.05012.00095.244.76
obfuscate9028993-0.17211.00099.670.33
obfuscate6516465-3.52010.80099.230.77
obfuscate90873-1.4029.66796.673.33
obfuscate868421.6559.50097.672.33
obfuscate5505473-19.5369.00099.450.55
obfuscate616605111.2008.63698.211.79
obfuscate191540.6678.50078.9521.05

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate171701.0000.000100.000.00
obfuscate7700.8570.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate4400.0000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate1104.0000.000100.000.00
obfuscate383801.5000.000100.000.00
obfuscate82820-82.6950.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate5234.5006.33340.0060.00
obfuscate11741.71455.50063.6436.36
obfuscate191540.6678.50078.9521.05
obfuscate524391.3497.66782.6917.31
obfuscate30282-9.4646.00093.336.67
obfuscate32230616-1.8667.12595.034.97
obfuscate212011.05012.00095.244.76
obfuscate944910340.6377.05996.403.60

Mest Spam med ratio 102.6 var:
Thu Feb 8 10:16:59 2018; Spam; 102.6; obfuscate; ISO-8859-1QMotormE4nnen ; JUNK ISO-8859-1QDelta_i_mini-undersF6kning_vinn_en...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Thu Feb 1 11:59:19 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Linda Eriksson ; Linda Eriksson sent a message to the conversation Vi ...

522 st Spam och 40596 st Ham ger totalt 41118 st Mail (01% spam) till 107 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.9866


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Mar 2 11:42:00 EST 2018