&Nu Status


Mail log för Januari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20840206801600.5857.95099.230.77
obfuscate151715116-2.0106.16799.600.40
obfuscate98595530-0.0437.60096.953.05
obfuscate92391760.14510.50099.350.65
obfuscate79178831.1137.66799.620.38
obfuscate6846822-4.3426.00099.710.29
obfuscate6676652-21.4279.00099.700.30
obfuscate659640190.6056.78997.122.88
obfuscate60259840.6527.00099.340.66
obfuscate50249111-22.36713.09197.812.19
obfuscate451437141.5316.85796.903.10

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20840206801600.5857.95099.230.77
obfuscate151715116-2.0106.16799.600.40
obfuscate98595530-0.0437.60096.953.05
obfuscate92391760.14510.50099.350.65
obfuscate79178831.1137.66799.620.38
obfuscate6846822-4.3426.00099.710.29
obfuscate6676652-21.4279.00099.700.30
obfuscate659640190.6056.78997.122.88
obfuscate60259840.6527.00099.340.66
obfuscate50249111-22.36713.09197.812.19
obfuscate44944901.4770.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20840206801600.5857.95099.230.77
obfuscate98595530-0.0437.60096.953.05
obfuscate33530728-0.9717.46491.648.36
obfuscate659640190.6056.78997.122.88
obfuscate451437141.5316.85796.903.10
obfuscate50249111-22.36713.09197.812.19
obfuscate615291.3858.44485.2514.75
obfuscate42341491.5516.22297.872.13
obfuscate106988-0.15310.62592.457.55
obfuscate92391760.14510.50099.350.65
obfuscate241861.1678.83375.0025.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate83830-89.2290.000100.000.00
obfuscate61610-75.5740.000100.000.00
obfuscate50249111-22.36713.09197.812.19
obfuscate1621611-22.1619.00099.380.62
obfuscate6676652-21.4279.00099.700.30
obfuscate2252250-13.5020.000100.000.00
obfuscate33330-11.0300.000100.000.00
obfuscate52502-6.4606.00096.153.85
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate6846822-4.3426.00099.710.29
obfuscate220-4.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate50249111-22.36713.09197.812.19
obfuscate525021.06013.00096.153.85
obfuscate2113.00013.00050.0050.00
obfuscate171340.84612.75076.4723.53
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate106988-0.15310.62592.457.55
obfuscate92391760.14510.50099.350.65
obfuscate161510.7339.00093.756.25
obfuscate29028731.5059.00098.971.03
obfuscate1621611-22.1619.00099.380.62
obfuscate1010.0009.0000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate414100.5370.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate989801.6220.000100.000.00
obfuscate3305.0000.000100.000.00
obfuscate18718704.0000.000100.000.00
obfuscate3302.6670.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate131301.2310.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate2113.00013.00050.0050.00
obfuscate4221.5007.00050.0050.00
obfuscate241861.1678.83375.0025.00
obfuscate171340.84612.75076.4723.53
obfuscate6511.6006.00083.3316.67
obfuscate615291.3858.44485.2514.75
obfuscate7611.6676.00085.7114.29
obfuscate292630.8466.00089.6610.34
obfuscate33530728-0.9717.46491.648.36

Mest Spam med ratio 16.7 var:
Fri Jan 12 23:37:14 2018; Spam; 16.7; obfuscate; Brown Rudnick ; JUNK Dear Ivar Nilsson ;
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Mon Jan 1 07:37:36 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Anette Kurjenkallio ; Anette Kurjenkallio sent a message to the conver...

353 st Spam och 33507 st Ham ger totalt 33860 st Mail (01% spam) till 101 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.0198


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Feb 2 11:42:00 EST 2018