&Nu Status


Mail log för November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2733127212119-1.4277.58899.560.44
obfuscate176817671-1.39612.00099.940.06
obfuscate1127111980.74410.25099.290.71
obfuscate92189031-0.2747.87196.633.37
obfuscate81481040.9607.75099.510.49
obfuscate7637612-5.0076.50099.740.26
obfuscate75175100.9550.000100.000.00
obfuscate711685260.90511.88596.343.66
obfuscate59859171.2476.85798.831.17
obfuscate5545495-14.78111.00099.100.90
obfuscate52852441.4206.00099.240.76

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2733127212119-1.4277.58899.560.44
obfuscate176817671-1.39612.00099.940.06
obfuscate1127111980.74410.25099.290.71
obfuscate92189031-0.2747.87196.633.37
obfuscate81481040.9607.75099.510.49
obfuscate7637612-5.0076.50099.740.26
obfuscate75175100.9550.000100.000.00
obfuscate711685260.90511.88596.343.66
obfuscate59859171.2476.85798.831.17
obfuscate5545495-14.78111.00099.100.90
obfuscate5265260-12.2640.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2733127212119-1.4277.58899.560.44
obfuscate92189031-0.2747.87196.633.37
obfuscate711685260.90511.88596.343.66
obfuscate29827325-3.2567.08091.618.39
obfuscate47346310-4.0567.10097.892.11
obfuscate1127111980.74410.25099.290.71
obfuscate59859171.2476.85798.831.17
obfuscate32832261.6186.83398.171.83
obfuscate8261.00085.16725.0075.00
obfuscate5545495-14.78111.00099.100.90
obfuscate595541.5827.75093.226.78

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-99.7500.000100.000.00
obfuscate77770-75.4940.000100.000.00
obfuscate75750-70.5470.000100.000.00
obfuscate1141140-38.6050.000100.000.00
obfuscate5545495-14.78111.00099.100.90
obfuscate21210-12.9520.000100.000.00
obfuscate5265260-12.2640.000100.000.00
obfuscate41410-11.1950.000100.000.00
obfuscate2732730-10.1360.000100.000.00
obfuscate70700-9.7860.000100.000.00
obfuscate220-6.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9722.143100.50077.7822.22
obfuscate8261.00085.16725.0075.00
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate1601573-3.51012.66798.121.88
obfuscate176817671-1.39612.00099.940.06
obfuscate1271261-2.26212.00099.210.79
obfuscate757231.41712.00096.004.00
obfuscate711685260.90511.88596.343.66
obfuscate10910723.26211.50098.171.83
obfuscate3763751-0.66111.00099.730.27
obfuscate5545495-14.78111.00099.100.90

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9900.3330.000100.000.00
obfuscate292900.6550.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate3301.0000.000100.000.00
obfuscate8801.6250.000100.000.00
obfuscate47470-2.9360.000100.000.00
obfuscate70700-9.7860.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate5265260-12.2640.000100.000.00
obfuscate21210-12.9520.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate8261.00085.16725.0075.00
obfuscate8441.7508.50050.0050.00
obfuscate9722.143100.50077.7822.22
obfuscate6511.4007.00083.3316.67
obfuscate161420.2149.50087.5012.50
obfuscate29827325-3.2567.08091.618.39
obfuscate595541.5827.75093.226.78
obfuscate757231.41712.00096.004.00

Mest Spam med ratio 101.6 var:
Thu Nov 16 05:09:03 2017; Spam; 101.6; obfuscate; VisaUppskattning ; JUNK ISO-8859-1Q[NedrE4kningen_har_bF6rjat]_Fix;
Mest Ham med ratio -199.7 var:
Wed Nov 29 02:35:35 2017; Mail; -199.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTMOldCBSYWduaGlsZCBIZQ;

283 st Spam och 41093 st Ham ger totalt 41376 st Mail (00% spam) till 114 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5406


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Dec 2 11:42:00 EST 2017