&Nu Status


Mail log för Oktober - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3114630982164-2.0048.17199.470.53
obfuscate192119174-0.2808.25099.790.21
obfuscate1065105960.60210.33399.440.56
obfuscate962931310.3698.25896.783.22
obfuscate7407346-5.2146.16799.190.81
obfuscate646612340.0497.38294.745.26
obfuscate639628110.9396.09198.281.72
obfuscate6016001-7.9256.00099.830.17
obfuscate54053551.2286.00099.070.93
obfuscate53052910.8266.00099.810.19
obfuscate5225220-15.8260.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3114630982164-2.0048.17199.470.53
obfuscate192119174-0.2808.25099.790.21
obfuscate1065105960.60210.33399.440.56
obfuscate962931310.3698.25896.783.22
obfuscate7407346-5.2146.16799.190.81
obfuscate639628110.9396.09198.281.72
obfuscate646612340.0497.38294.745.26
obfuscate6016001-7.9256.00099.830.17
obfuscate54053551.2286.00099.070.93
obfuscate53052910.8266.00099.810.19
obfuscate5225220-15.8260.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3114630982164-2.0048.17199.470.53
obfuscate38733849-4.4677.38887.3412.66
obfuscate646612340.0497.38294.745.26
obfuscate962931310.3698.25896.783.22
obfuscate639628110.9396.09198.281.72
obfuscate114104101.1157.10091.238.77
obfuscate1065105960.60210.33399.440.56
obfuscate7407346-5.2146.16799.190.81
obfuscate14814351.62211.80096.623.38
obfuscate54053551.2286.00099.070.93
obfuscate192119174-0.2808.25099.790.21

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate97970-74.5770.000100.000.00
obfuscate94940-65.9890.000100.000.00
obfuscate61601-18.7836.00098.361.64
obfuscate5225220-15.8260.000100.000.00
obfuscate2222220-12.7480.000100.000.00
obfuscate6016001-7.9256.00099.830.17
obfuscate220-6.0000.000100.000.00
obfuscate16160-5.5620.000100.000.00
obfuscate7407346-5.2146.16799.190.81
obfuscate38733849-4.4677.38887.3412.66
obfuscate1221211-3.5376.00099.180.82

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10911.667100.00090.0010.00
obfuscate6330.66738.33350.0050.00
obfuscate4154132-2.95413.00099.520.48
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate14814351.62211.80096.623.38
obfuscate5412.00011.00080.0020.00
obfuscate1065105960.60210.33399.440.56
obfuscate227226119.11110.00099.560.44
obfuscate535121.0209.00096.233.77
obfuscate6510.8009.00083.3316.67
obfuscate12312127.7448.50098.371.63

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5501.6000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate4401.0000.000100.000.00
obfuscate2532530-1.4510.000100.000.00
obfuscate3303.0000.000100.000.00
obfuscate111100.0000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate727201.4440.000100.000.00
obfuscate4401.5000.000100.000.00
obfuscate6601.0000.000100.000.00
obfuscate16160-5.5620.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate6330.66738.33350.0050.00
obfuscate3210.5007.00066.6733.33
obfuscate3211.0008.00066.6733.33
obfuscate5412.00011.00080.0020.00
obfuscate6510.8009.00083.3316.67
obfuscate38733849-4.4677.38887.3412.66
obfuscate10911.667100.00090.0010.00
obfuscate111012.9006.00090.919.09
obfuscate114104101.1157.10091.238.77
obfuscate353321.1218.00094.295.71

Mest Spam med ratio 101.6 var:
Thu Oct 26 02:02:22 2017; Spam; 101.6; obfuscate; Barncancerfonden ; JUNK ISO-8859-1QNu_tE4nder_vi_ljusen_i_julbutiken;
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Sun Oct 1 23:48:17 2017; Mail; -102.4; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0176 -- no payment due;

355 st Spam och 44067 st Ham ger totalt 44422 st Mail (00% spam) till 111 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4366


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Nov 2 11:42:00 EDT 2017