&Nu Status


Mail log för September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2587025721149-1.9297.85999.420.58
obfuscate196219584-1.3056.00099.800.20
obfuscate96596050.3568.00099.480.52
obfuscate82680521-0.0987.76297.462.54
obfuscate6346322-10.2299.00099.680.32
obfuscate6286280-5.7420.000100.000.00
obfuscate59859801.0970.000100.000.00
obfuscate5645559-1.8477.00098.401.60
obfuscate52051820.7476.00099.620.38
obfuscate5035030-19.0140.000100.000.00
obfuscate4244231-1.1216.00099.760.24

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2587025721149-1.9297.85999.420.58
obfuscate196219584-1.3056.00099.800.20
obfuscate96596050.3568.00099.480.52
obfuscate82680521-0.0987.76297.462.54
obfuscate6346322-10.2299.00099.680.32
obfuscate6286280-5.7420.000100.000.00
obfuscate59859801.0970.000100.000.00
obfuscate5645559-1.8477.00098.401.60
obfuscate52051820.7476.00099.620.38
obfuscate5035030-19.0140.000100.000.00
obfuscate4244231-1.1216.00099.760.24

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2587025721149-1.9297.85999.420.58
obfuscate82680521-0.0987.76297.462.54
obfuscate25224012-5.1258.16795.244.76
obfuscate5645559-1.8477.00098.401.60
obfuscate625571.4557.42988.7111.29
obfuscate96596050.3568.00099.480.52
obfuscate196219584-1.3056.00099.800.20
obfuscate41641240.7526.25099.040.96
obfuscate13942.5569.75069.2330.77
obfuscate11911635.97411.66797.482.52
obfuscate26826621.8236.00099.250.75

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1511510-67.9800.000100.000.00
obfuscate79790-65.4680.000100.000.00
obfuscate56560-25.5540.000100.000.00
obfuscate2452450-19.1470.000100.000.00
obfuscate5035030-19.0140.000100.000.00
obfuscate6346322-10.2299.00099.680.32
obfuscate49490-8.3880.000100.000.00
obfuscate6286280-5.7420.000100.000.00
obfuscate25224012-5.1258.16795.244.76
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate3263260-4.6380.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3212.00026.00066.6733.33
obfuscate373611.44413.00097.302.70
obfuscate11911635.97411.66797.482.52
obfuscate10710612.47211.00099.070.93
obfuscate8710.71411.00087.5012.50
obfuscate676611.06110.00098.511.49
obfuscate13942.5569.75069.2330.77
obfuscate6346322-10.2299.00099.680.32
obfuscate25224012-5.1258.16795.244.76
obfuscate151410.9298.00093.336.67
obfuscate1010.0008.0000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2452450-19.1470.000100.000.00
obfuscate6286280-5.7420.000100.000.00
obfuscate767601.0660.000100.000.00
obfuscate121202.2500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate424200.4290.000100.000.00
obfuscate404000.4250.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate484801.3960.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate3212.00026.00066.6733.33
obfuscate13942.5569.75069.2330.77
obfuscate4311.0006.00075.0025.00
obfuscate11920.0007.00081.8218.18
obfuscate8710.71411.00087.5012.50
obfuscate8713.4298.00087.5012.50
obfuscate8713.4296.00087.5012.50
obfuscate625571.4557.42988.7111.29
obfuscate151410.9298.00093.336.67
obfuscate25224012-5.1258.16795.244.76

Mest Spam med ratio 26.8 var:
Sun Sep 3 16:26:49 2017; Spam; 26.8; obfuscate; IVC Legal Alert ; JUNK Defective IVC Blood Filter Patients May Deserve Legal Compensa...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Fri Sep 1 10:39:17 2017; Mail; -102.4; obfuscate; support@pair.com; Over-usage Charges for polarn on www562.pair.com Billing ID 12330;

241 st Spam och 37981 st Ham ger totalt 38222 st Mail (00% spam) till 116 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9087


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Oct 2 11:42:00 EDT 2017