&Nu Status


Mail log för Augusti - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate135271348245-2.7007.95699.670.33
obfuscate201520150-2.0800.000100.000.00
obfuscate8528502-1.17510.00099.770.23
obfuscate8118056-1.5658.83399.260.74
obfuscate6146131-2.3007.00099.840.16
obfuscate6116110-1.1390.000100.000.00
obfuscate6076070-6.2870.000100.000.00
obfuscate5535530-0.4270.000100.000.00
obfuscate5425411-11.18311.00099.820.18
obfuscate4624611-12.8556.00099.780.22
obfuscate4504500-0.8690.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate135271348245-2.7007.95699.670.33
obfuscate201520150-2.0800.000100.000.00
obfuscate8528502-1.17510.00099.770.23
obfuscate8118056-1.5658.83399.260.74
obfuscate6146131-2.3007.00099.840.16
obfuscate6116110-1.1390.000100.000.00
obfuscate6076070-6.2870.000100.000.00
obfuscate5535530-0.4270.000100.000.00
obfuscate5425411-11.18311.00099.820.18
obfuscate4624611-12.8556.00099.780.22
obfuscate4504500-0.8690.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate135271348245-2.7007.95699.670.33
obfuscate362792.6676.55675.0025.00
obfuscate8118056-1.5658.83399.260.74
obfuscate46433-0.7219.66793.486.52
obfuscate2322293-5.1577.66798.711.29
obfuscate2020.00016.5000.00100.00
obfuscate535120.1187.50096.233.77
obfuscate8528502-1.17510.00099.770.23
obfuscate47452-0.1116.50095.744.26
obfuscate2722711-5.31711.00099.630.37
obfuscate242310.6096.00095.834.17

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate83830-68.2530.000100.000.00
obfuscate98980-60.4390.000100.000.00
obfuscate65650-38.0460.000100.000.00
obfuscate1901900-19.7210.000100.000.00
obfuscate4624611-12.8556.00099.780.22
obfuscate5425411-11.18311.00099.820.18
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate1411401-6.45711.00099.290.71
obfuscate6076070-6.2870.000100.000.00
obfuscate2722711-5.31711.00099.630.37
obfuscate2812801-5.24612.00099.640.36

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00016.5000.00100.00
obfuscate2812801-5.24612.00099.640.36
obfuscate2722711-5.31711.00099.630.37
obfuscate5425411-11.18311.00099.820.18
obfuscate1411401-6.45711.00099.290.71
obfuscate8528502-1.17510.00099.770.23
obfuscate46433-0.7219.66793.486.52
obfuscate20720619.5249.00099.520.48
obfuscate8118056-1.5658.83399.260.74
obfuscate135271348245-2.7007.95699.670.33
obfuscate2322293-5.1577.66798.711.29

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44440-4.1360.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate656500.2000.000100.000.00
obfuscate73730-0.2740.000100.000.00
obfuscate191900.2110.000100.000.00
obfuscate83830-68.2530.000100.000.00
obfuscate1901900-19.7210.000100.000.00
obfuscate10100-0.6000.000100.000.00
obfuscate141400.0000.000100.000.00
obfuscate98980-60.4390.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00016.5000.00100.00
obfuscate362792.6676.55675.0025.00
obfuscate46433-0.7219.66793.486.52
obfuscate47452-0.1116.50095.744.26
obfuscate242310.6096.00095.834.17
obfuscate535120.1187.50096.233.77
obfuscate272610.3086.00096.303.70
obfuscate2322293-5.1577.66798.711.29
obfuscate8118056-1.5658.83399.260.74
obfuscate1411401-6.45711.00099.290.71
obfuscate20720619.5249.00099.520.48

Mest Spam med ratio 26.8 var:
Tue Aug 29 03:53:27 2017; Spam; 26.8; obfuscate; IVC Legal Alert ; IVC Blood Filter May Shift In Your Veins Causing Damage;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Tue Aug 1 12:39:06 2017; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QC384ntligen_semester;

84 st Spam och 25449 st Ham ger totalt 25533 st Mail (00% spam) till 110 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.1905


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 2 11:42:00 EDT 2017