&Nu Status


Mail log för Juli - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2955292629-0.4867.89799.020.98
obfuscate204020400-1.4900.000100.000.00
obfuscate8418374-2.1058.75099.520.48
obfuscate7697636-2.5798.66799.220.78
obfuscate5445440-5.0770.000100.000.00
obfuscate5305300-5.4960.000100.000.00
obfuscate5245240-1.5760.000100.000.00
obfuscate5005000-13.6100.000100.000.00
obfuscate4194190-15.1000.000100.000.00
obfuscate3873861-1.2756.00099.740.26
obfuscate3273261-3.9609.00099.690.31

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2955292629-0.4867.89799.020.98
obfuscate204020400-1.4900.000100.000.00
obfuscate8418374-2.1058.75099.520.48
obfuscate7697636-2.5798.66799.220.78
obfuscate5445440-5.0770.000100.000.00
obfuscate5305300-5.4960.000100.000.00
obfuscate5245240-1.5760.000100.000.00
obfuscate5005000-13.6100.000100.000.00
obfuscate4194190-15.1000.000100.000.00
obfuscate3873861-1.2756.00099.740.26
obfuscate3273261-3.9609.00099.690.31

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2955292629-0.4867.89799.020.98
obfuscate7697636-2.5798.66799.220.78
obfuscate8418374-2.1058.75099.520.48
obfuscate191810.2786.00094.745.26
obfuscate1281271-4.0877.00099.220.78
obfuscate3873861-1.2756.00099.740.26
obfuscate3273261-3.9609.00099.690.31
obfuscate440-2.2500.000100.000.00
obfuscate8800.1250.000100.000.00
obfuscate1091090-1.1740.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate63630-87.9370.000100.000.00
obfuscate64640-82.7810.000100.000.00
obfuscate1961960-30.5260.000100.000.00
obfuscate4194190-15.1000.000100.000.00
obfuscate5005000-13.6100.000100.000.00
obfuscate2492490-11.7830.000100.000.00
obfuscate42420-10.0950.000100.000.00
obfuscate1941940-8.7160.000100.000.00
obfuscate1261260-8.1590.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate770-6.4290.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3273261-3.9609.00099.690.31
obfuscate8418374-2.1058.75099.520.48
obfuscate7697636-2.5798.66799.220.78
obfuscate2955292629-0.4867.89799.020.98
obfuscate1281271-4.0877.00099.220.78
obfuscate191810.2786.00094.745.26
obfuscate3873861-1.2756.00099.740.26
obfuscate440-2.2500.000100.000.00
obfuscate8800.1250.000100.000.00
obfuscate1091090-1.1740.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-2.2500.000100.000.00
obfuscate8800.1250.000100.000.00
obfuscate1091090-1.1740.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate990-0.8890.000100.000.00
obfuscate36360-3.3890.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate14140-1.1430.000100.000.00
obfuscate36360-0.1670.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate191810.2786.00094.745.26
obfuscate2955292629-0.4867.89799.020.98
obfuscate1281271-4.0877.00099.220.78
obfuscate7697636-2.5798.66799.220.78
obfuscate8418374-2.1058.75099.520.48
obfuscate3273261-3.9609.00099.690.31
obfuscate3873861-1.2756.00099.740.26
obfuscate440-2.2500.000100.000.00
obfuscate8800.1250.000100.000.00
obfuscate1091090-1.1740.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.6 var:
Sat Jul 29 09:06:49 2017; Spam; 10.6; obfuscate; Support ; JUNK Improved sexual stamina;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Sat Jul 1 12:11:39 2017; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QMC3A5ndag;

43 st Spam och 13850 st Ham ger totalt 13893 st Mail (00% spam) till 103 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.0000


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Aug 2 11:42:00 EDT 2017