&Nu Status


Mail log för Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2404231985-1.2148.21296.463.54
obfuscate1987195433-2.7809.39498.341.66
obfuscate79677422-2.4388.59197.242.76
obfuscate75772532-2.5427.71995.774.23
obfuscate5605537-1.7599.28698.751.25
obfuscate5465415-8.5648.20099.080.92
obfuscate5415374-10.3309.00099.260.74
obfuscate4934894-3.07412.75099.190.81
obfuscate4694654-15.9449.00099.150.85
obfuscate4023975-1.39012.40098.761.24
obfuscate3673616-1.1868.16798.371.63

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2404231985-1.2148.21296.463.54
obfuscate1987195433-2.7809.39498.341.66
obfuscate79677422-2.4388.59197.242.76
obfuscate75772532-2.5427.71995.774.23
obfuscate5605537-1.7599.28698.751.25
obfuscate5465415-8.5648.20099.080.92
obfuscate5415374-10.3309.00099.260.74
obfuscate4934894-3.07412.75099.190.81
obfuscate4694654-15.9449.00099.150.85
obfuscate4023975-1.39012.40098.761.24
obfuscate3673634-5.9649.25098.911.09

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2404231985-1.2148.21296.463.54
obfuscate1987195433-2.7809.39498.341.66
obfuscate75772532-2.5427.71995.774.23
obfuscate79677422-2.4388.59197.242.76
obfuscate352312-1.6097.33365.7134.29
obfuscate31730512-1.72510.33396.213.79
obfuscate11410410-0.4237.70091.238.77
obfuscate43349-0.7358.33379.0720.93
obfuscate67598-2.57613.00088.0611.94
obfuscate5605537-1.7599.28698.751.25
obfuscate3673616-1.1868.16798.371.63

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.0000.000100.000.00
obfuscate77770-71.7530.000100.000.00
obfuscate64640-65.7660.000100.000.00
obfuscate38371-27.5688.00097.372.63
obfuscate2302282-26.0968.00099.130.87
obfuscate4694654-15.9449.00099.150.85
obfuscate110-11.0000.000100.000.00
obfuscate5415374-10.3309.00099.260.74
obfuscate5465415-8.5648.20099.080.92
obfuscate2122093-7.7518.66798.581.42
obfuscate3673634-5.9649.25098.911.09

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate46451-3.75618.00097.832.17
obfuscate67598-2.57613.00088.0611.94
obfuscate4934894-3.07412.75099.190.81
obfuscate4023975-1.39012.40098.761.24
obfuscate47434-2.16312.00091.498.51
obfuscate2322293-4.69411.33398.711.29
obfuscate90873-0.79311.00096.673.33
obfuscate1711701-1.21211.00099.420.58
obfuscate1611556-5.49710.66796.273.73
obfuscate31730512-1.72510.33396.213.79
obfuscate94931-0.49510.00098.941.06

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate21210-0.8570.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00
obfuscate770-0.1430.000100.000.00
obfuscate220-4.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate525201.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.0006.00050.0050.00
obfuscate2110.0006.00050.0050.00
obfuscate352312-1.6097.33365.7134.29
obfuscate3210.5006.00066.6733.33
obfuscate972-0.2868.00077.7822.22
obfuscate43349-0.7358.33379.0720.93
obfuscate12102-0.6009.50083.3316.67
obfuscate871-1.0008.00087.5012.50
obfuscate67598-2.57613.00088.0611.94
obfuscate10910.1118.00090.0010.00
obfuscate11410410-0.4237.70091.238.77

Mest Spam med ratio 28.2 var:
Sun Jun 4 00:48:17 2017; Spam; 28.2; obfuscate; RayBan ; JUNK Kick Off Summer Save 70 on Goods;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Thu Jun 1 06:26:09 2017; Mail; -104.7; obfuscate; Niklas Andersson ; utf-8BU1Y6IGJlaMO2dmVyIHRpZHNzZWRsYXJuYSEhIQ;

313 st Spam och 13604 st Ham ger totalt 13917 st Mail (02% spam) till 119 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.8466


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Jul 2 11:42:00 EDT 2017