&Nu Status


Mail log för Maj - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2362232438-3.4078.65898.391.61
obfuscate1957187186-1.3179.08195.614.39
obfuscate99495341-2.6987.97695.884.12
obfuscate80971891-4.2127.74788.7511.25
obfuscate72872800.0260.000100.000.00
obfuscate63162110-1.9668.80098.421.58
obfuscate6096009-3.6386.88998.521.48
obfuscate5915910-8.2570.000100.000.00
obfuscate55554510-7.7828.90098.201.80
obfuscate54252022-13.3299.00095.944.06
obfuscate5315292-2.0178.00099.620.38

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2362232438-3.4078.65898.391.61
obfuscate1957187186-1.3179.08195.614.39
obfuscate99495341-2.6987.97695.884.12
obfuscate72872800.0260.000100.000.00
obfuscate80971891-4.2127.74788.7511.25
obfuscate63162110-1.9668.80098.421.58
obfuscate6096009-3.6386.88998.521.48
obfuscate5915910-8.2570.000100.000.00
obfuscate55554510-7.7828.90098.201.80
obfuscate5315292-2.0178.00099.620.38
obfuscate54252022-13.3299.00095.944.06

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate80971891-4.2127.74788.7511.25
obfuscate1957187186-1.3179.08195.614.39
obfuscate99495341-2.6987.97695.884.12
obfuscate2362232438-3.4078.65898.391.61
obfuscate54252022-13.3299.00095.944.06
obfuscate486469178.8369.35396.503.50
obfuscate12010713-10.01914.15489.1710.83
obfuscate14713611-6.8686.81892.527.48
obfuscate50949811-13.4867.72797.842.16
obfuscate463610-7.8896.30078.2621.74
obfuscate55554510-7.7828.90098.201.80

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.0000.000100.000.00
obfuscate1121111-72.5598.00099.110.89
obfuscate1131121-68.7958.00099.120.88
obfuscate45450-26.7560.000100.000.00
obfuscate2042013-25.52710.66798.531.47
obfuscate25241-21.9588.00096.004.00
obfuscate50949811-13.4867.72797.842.16
obfuscate54252022-13.3299.00095.944.06
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate1851841-10.3918.00099.460.54
obfuscate12010713-10.01914.15489.1710.83

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5410.00027.00080.0020.00
obfuscate85841-5.26216.00098.821.18
obfuscate6242.00015.00033.3366.67
obfuscate12010713-10.01914.15489.1710.83
obfuscate101992-0.88913.00098.021.98
obfuscate9810.00012.00088.8911.11
obfuscate16151-0.26712.00093.756.25
obfuscate20191-4.26312.00095.005.00
obfuscate321-2.50012.00066.6733.33
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate24923910-5.59011.10095.984.02

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate440-0.2500.000100.000.00
obfuscate424200.0950.000100.000.00
obfuscate14140-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate23230-1.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.8570.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0009.5000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate312-5.0008.50033.3366.67
obfuscate6242.00015.00033.3366.67
obfuscate1165-0.1679.00054.5545.45
obfuscate321-2.50012.00066.6733.33
obfuscate431-0.3338.00075.0025.00
obfuscate463610-7.8896.30078.2621.74
obfuscate5410.00027.00080.0020.00
obfuscate21174-0.1188.75080.9519.05

Mest Spam med ratio 30.7 var:
Fri May 19 21:43:49 2017; Spam; 30.7; obfuscate; RayBan ; JUNK Guys Its All In The Details;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon May 1 17:39:57 2017; Mail; -104.7; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0171 -- no payment due;

474 st Spam och 15407 st Ham ger totalt 15881 st Mail (02% spam) till 120 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7869


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Jun 2 11:42:00 EDT 2017