&Nu Status


Mail log för April - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2227218938-4.1457.34298.291.71
obfuscate21762040136-2.5128.67693.756.25
obfuscate89486430-3.6687.00096.643.36
obfuscate68563649-1.4657.38892.857.15
obfuscate59557817-4.79610.41297.142.86
obfuscate5785735-2.7008.00099.130.87
obfuscate5765760-6.9410.000100.000.00
obfuscate5225193-13.4308.00099.430.57
obfuscate4534512-0.17111.00099.560.44
obfuscate4374307-2.6887.57198.401.60
obfuscate4324239-11.46810.55697.922.08

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2227218938-4.1457.34298.291.71
obfuscate21762040136-2.5128.67693.756.25
obfuscate89486430-3.6687.00096.643.36
obfuscate68563649-1.4657.38892.857.15
obfuscate59557817-4.79610.41297.142.86
obfuscate5765760-6.9410.000100.000.00
obfuscate5785735-2.7008.00099.130.87
obfuscate5225193-13.4308.00099.430.57
obfuscate4534512-0.17111.00099.560.44
obfuscate4374307-2.6887.57198.401.60
obfuscate4324239-11.46810.55697.922.08

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21762040136-2.5128.67693.756.25
obfuscate68563649-1.4657.38892.857.15
obfuscate2227218938-4.1457.34298.291.71
obfuscate89486430-3.6687.00096.643.36
obfuscate59557817-4.79610.41297.142.86
obfuscate12611016-3.5186.68887.3012.70
obfuscate372611-1.1546.45570.2729.73
obfuscate4324239-11.46810.55697.922.08
obfuscate1161088-4.3439.87593.106.90
obfuscate39318-2.1946.00079.4920.51
obfuscate4374307-2.6887.57198.401.60

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-95.0000.000100.000.00
obfuscate1551550-85.5420.000100.000.00
obfuscate60600-56.2170.000100.000.00
obfuscate76760-38.7890.000100.000.00
obfuscate2022020-28.4600.000100.000.00
obfuscate5225193-13.4308.00099.430.57
obfuscate4324239-11.46810.55697.922.08
obfuscate25241-9.4588.00096.004.00
obfuscate110-9.0000.000100.000.00
obfuscate1931903-7.4846.00098.451.55
obfuscate5765760-6.9410.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1531494-5.48319.25097.392.61
obfuscate1021011-2.69317.00099.020.98
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate4534512-0.17111.00099.560.44
obfuscate4324239-11.46810.55697.922.08
obfuscate59557817-4.79610.41297.142.86
obfuscate43421-3.85710.00097.672.33
obfuscate1161088-4.3439.87593.106.90
obfuscate3613574-3.0209.75098.891.11
obfuscate1082-1.6259.50080.0020.00
obfuscate1241231-2.3019.00099.190.81

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5500.4000.000100.000.00
obfuscate1201200-2.6920.000100.000.00
obfuscate4400.2500.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-3.6670.000100.000.00
obfuscate14140-0.5000.000100.000.00
obfuscate39390-4.0000.000100.000.00
obfuscate11110-2.1820.000100.000.00
obfuscate55550-0.0730.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate211-3.0006.00050.0050.00
obfuscate532-2.0008.50060.0040.00
obfuscate372611-1.1546.45570.2729.73
obfuscate39318-2.1946.00079.4920.51
obfuscate541-0.5006.00080.0020.00
obfuscate1082-1.6259.50080.0020.00
obfuscate12611016-3.5186.68887.3012.70
obfuscate981-2.3759.00088.8911.11
obfuscate11101-0.1008.00090.919.09
obfuscate41383-2.8428.00092.687.32

Mest Spam med ratio 25.4 var:
Sun Apr 30 23:33:46 2017; Spam; 25.4; obfuscate; 80 Eventos A Escolher ; JUNK SIPAT Diferente <>;
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Sun Apr 2 19:29:42 2017; Mail; -107.6; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0170 -- no payment due;

388 st Spam och 14136 st Ham ger totalt 14524 st Mail (02% spam) till 116 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2397


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue May 2 11:42:00 EDT 2017