&Nu Status


Mail log för Mars - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2826278442-2.62113.40598.511.49
obfuscate2589255633-4.1666.54598.731.27
obfuscate91789423-3.6176.60997.492.51
obfuscate75972732-4.3386.96995.784.22
obfuscate6306255-3.5177.20099.210.79
obfuscate62961415-5.3818.00097.622.38
obfuscate5805800-8.6120.000100.000.00
obfuscate5275252-2.56618.00099.620.38
obfuscate5175125-11.2938.20099.030.97
obfuscate5105028-11.80714.25098.431.57
obfuscate4764733-3.1807.00099.370.63

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2826278442-2.62113.40598.511.49
obfuscate2589255633-4.1666.54598.731.27
obfuscate91789423-3.6176.60997.492.51
obfuscate75972732-4.3386.96995.784.22
obfuscate6306255-3.5177.20099.210.79
obfuscate62961415-5.3818.00097.622.38
obfuscate5805800-8.6120.000100.000.00
obfuscate5275252-2.56618.00099.620.38
obfuscate5175125-11.2938.20099.030.97
obfuscate5105028-11.80714.25098.431.57
obfuscate4764733-3.1807.00099.370.63

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2826278442-2.62113.40598.511.49
obfuscate2589255633-4.1666.54598.731.27
obfuscate75972732-4.3386.96995.784.22
obfuscate91789423-3.6176.60997.492.51
obfuscate15012921-1.4266.00086.0014.00
obfuscate442618-2.0006.77859.0940.91
obfuscate62961415-5.3818.00097.622.38
obfuscate483711-1.9466.00077.0822.92
obfuscate5105028-11.80714.25098.431.57
obfuscate78717-16.36610.14391.038.97
obfuscate4694627-8.4229.28698.511.49

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.0000.000100.000.00
obfuscate1671670-91.4610.000100.000.00
obfuscate1921884-18.27113.25097.922.08
obfuscate78717-16.36610.14391.038.97
obfuscate3333303-12.5156.00099.100.90
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate5105028-11.80714.25098.431.57
obfuscate5175125-11.2938.20099.030.97
obfuscate2082026-11.2579.33397.122.88
obfuscate110-10.0000.000100.000.00
obfuscate54540-9.9440.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14122-3.83324.00085.7114.29
obfuscate1361351-3.51922.00099.260.74
obfuscate2812783-2.25919.33398.931.07
obfuscate17152-2.00018.00088.2411.76
obfuscate5275252-2.56618.00099.620.38
obfuscate4040.00016.2500.00100.00
obfuscate5105028-11.80714.25098.431.57
obfuscate2826278442-2.62113.40598.511.49
obfuscate1921884-18.27113.25097.922.08
obfuscate256253325.09911.00098.831.17
obfuscate2111.00011.00050.0050.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate16160-1.3120.000100.000.00
obfuscate1321320-2.8710.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.5000.000100.000.00
obfuscate53530-5.8490.000100.000.00
obfuscate10100-0.9000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate20200-1.2500.000100.000.00
obfuscate550-1.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4040.00016.2500.00100.00
obfuscate2111.00011.00050.0050.00
obfuscate442618-2.0006.77859.0940.91
obfuscate532-2.0006.00060.0040.00
obfuscate483711-1.9466.00077.0822.92
obfuscate14122-3.83324.00085.7114.29
obfuscate15012921-1.4266.00086.0014.00
obfuscate17152-2.00018.00088.2411.76
obfuscate78717-16.36610.14391.038.97
obfuscate13121-3.6676.00092.317.69
obfuscate40382-2.0539.00095.005.00

Mest Spam med ratio 28.7 var:
Fri Mar 24 22:13:50 2017; Spam; 28.7; obfuscate; 45502@ictworld.com; JUNK Dont let down your healthiness at stake;
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Wed Mar 1 14:25:00 2017; Mail; -107.6; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0169 -- no payment due;

277 st Spam och 16368 st Ham ger totalt 16645 st Mail (01% spam) till 119 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.0289


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Apr 2 11:42:00 EDT 2017