&Nu Status


Mail log för Februari - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2769275811-2.78614.45599.600.40
obfuscate2202218913-4.3118.30899.410.59
obfuscate81577144-3.7766.54594.605.40
obfuscate72872800.0490.000100.000.00
obfuscate62360419-4.8716.63296.953.05
obfuscate5415356-5.57210.16798.891.11
obfuscate5255232-3.44712.50099.620.38
obfuscate4914910-2.6780.000100.000.00
obfuscate4744722-6.4987.50099.580.42
obfuscate4384371-3.4588.00099.770.23
obfuscate4344295-12.1358.00098.851.15

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2769275811-2.78614.45599.600.40
obfuscate2202218913-4.3118.30899.410.59
obfuscate81577144-3.7766.54594.605.40
obfuscate72872800.0490.000100.000.00
obfuscate62360419-4.8716.63296.953.05
obfuscate5415356-5.57210.16798.891.11
obfuscate5255232-3.44712.50099.620.38
obfuscate4914910-2.6780.000100.000.00
obfuscate4744722-6.4987.50099.580.42
obfuscate4384371-3.4588.00099.770.23
obfuscate4344295-12.1358.00098.851.15

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate81577144-3.7766.54594.605.40
obfuscate654619-1.7396.15870.7729.23
obfuscate62360419-4.8716.63296.953.05
obfuscate382414-2.0006.07163.1636.84
obfuscate2202218913-4.3118.30899.410.59
obfuscate2769275811-2.78614.45599.600.40
obfuscate1591509-1.6676.11194.345.66
obfuscate238231735.93110.71497.062.94
obfuscate5415356-5.57210.16798.891.11
obfuscate4344295-12.1358.00098.851.15
obfuscate1861824-19.6986.75097.852.15

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-95.0000.000100.000.00
obfuscate1171170-88.2910.000100.000.00
obfuscate1861824-19.6986.75097.852.15
obfuscate4124084-14.1359.75099.030.97
obfuscate4344295-12.1358.00098.851.15
obfuscate4204191-9.5089.00099.760.24
obfuscate43421-9.5007.00097.672.33
obfuscate1821784-9.32611.50097.802.20
obfuscate91901-8.8116.00098.901.10
obfuscate41410-8.1460.000100.000.00
obfuscate330-8.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00015.0000.00100.00
obfuscate1191181-3.25415.00099.160.84
obfuscate2769275811-2.78614.45599.600.40
obfuscate5255232-3.44712.50099.620.38
obfuscate1821784-9.32611.50097.802.20
obfuscate59572-1.82511.00096.613.39
obfuscate238231735.93110.71497.062.94
obfuscate5415356-5.57210.16798.891.11
obfuscate21183-7.66710.00085.7114.29
obfuscate4124084-14.1359.75099.030.97
obfuscate2532512-4.9089.50099.210.79

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate92920-3.5220.000100.000.00
obfuscate37370-1.8110.000100.000.00
obfuscate220-4.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate990-0.5560.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate13130-1.1540.000100.000.00
obfuscate17170-2.0000.000100.000.00
obfuscate343400.2940.000100.000.00
obfuscate440-2.7500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00015.0000.00100.00
obfuscate382414-2.0006.07163.1636.84
obfuscate654619-1.7396.15870.7729.23
obfuscate21183-7.66710.00085.7114.29
obfuscate981-1.3757.00088.8911.11
obfuscate981-0.5009.00088.8911.11
obfuscate1591509-1.6676.11194.345.66
obfuscate81577144-3.7766.54594.605.40
obfuscate59572-1.82511.00096.613.39
obfuscate62360419-4.8716.63296.953.05
obfuscate238231735.93110.71497.062.94

Mest Spam med ratio 19.1 var:
Tue Feb 21 09:20:55 2017; Spam; 19.1; obfuscate; Cashmio ; JUNK UTF-8BVmkgYmp1ZGVyIHDDpSAyMCBmcmkgcnVuZG9y;
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Wed Feb 1 16:52:11 2017; Mail; -107.6; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0168 -- no payment due;

188 st Spam och 15160 st Ham ger totalt 15348 st Mail (01% spam) till 120 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9415


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Mar 2 11:42:00 EST 2017