&Nu Status


Mail log för Januari - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3762374220-2.8889.85099.470.53
obfuscate2348233117-3.6957.58899.280.72
obfuscate84184100.0590.000100.000.00
obfuscate79276824-4.1726.50096.973.03
obfuscate61159615-5.0606.53397.552.45
obfuscate5275252-2.67422.50099.620.38
obfuscate5205191-9.2628.00099.810.19
obfuscate5145140-3.1230.000100.000.00
obfuscate5055032-5.4296.00099.600.40
obfuscate4784753-13.5719.00099.370.63
obfuscate4324302-15.6028.00099.540.46

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3762374220-2.8889.85099.470.53
obfuscate2348233117-3.6957.58899.280.72
obfuscate84184100.0590.000100.000.00
obfuscate79276824-4.1726.50096.973.03
obfuscate61159615-5.0606.53397.552.45
obfuscate5275252-2.67422.50099.620.38
obfuscate5205191-9.2628.00099.810.19
obfuscate5145140-3.1230.000100.000.00
obfuscate5055032-5.4296.00099.600.40
obfuscate4784753-13.5719.00099.370.63
obfuscate4324302-15.6028.00099.540.46

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate79276824-4.1726.50096.973.03
obfuscate3762374220-2.8889.85099.470.53
obfuscate2348233117-3.6957.58899.280.72
obfuscate61159615-5.0606.53397.552.45
obfuscate372611-1.6156.00070.2729.73
obfuscate43041911-17.9007.90997.442.56
obfuscate16715710-0.9496.00094.015.99
obfuscate55478-2.2556.00085.4514.55
obfuscate75714-7.83111.00094.675.33
obfuscate4784753-13.5719.00099.370.63
obfuscate2472443-4.6157.66798.791.21

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.4000.000100.000.00
obfuscate29290-97.9660.000100.000.00
obfuscate1351350-90.4440.000100.000.00
obfuscate50500-29.0800.000100.000.00
obfuscate1911901-23.5847.00099.480.52
obfuscate39390-19.7440.000100.000.00
obfuscate43041911-17.9007.90997.442.56
obfuscate4324302-15.6028.00099.540.46
obfuscate4784753-13.5719.00099.370.63
obfuscate42420-12.7380.000100.000.00
obfuscate110-12.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5275252-2.67422.50099.620.38
obfuscate321-5.50011.00066.6733.33
obfuscate75714-7.83111.00094.675.33
obfuscate1521502-9.95311.00098.681.32
obfuscate3762374220-2.8889.85099.470.53
obfuscate16151-0.8009.00093.756.25
obfuscate4784753-13.5719.00099.370.63
obfuscate981-2.2509.00088.8911.11
obfuscate1061051-2.2679.00099.060.94
obfuscate15141-3.0718.00093.336.67
obfuscate5205191-9.2628.00099.810.19

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate20200-0.6500.000100.000.00
obfuscate1001000-3.1600.000100.000.00
obfuscate330-4.0000.000100.000.00
obfuscate12120-0.5830.000100.000.00
obfuscate39390-19.7440.000100.000.00
obfuscate990-1.1110.000100.000.00
obfuscate303000.5330.000100.000.00
obfuscate330-3.3330.000100.000.00
obfuscate440-3.7500.000100.000.00
obfuscate27270-2.2960.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-5.50011.00066.6733.33
obfuscate372611-1.6156.00070.2729.73
obfuscate651-0.2006.00083.3316.67
obfuscate55478-2.2556.00085.4514.55
obfuscate981-2.2509.00088.8911.11
obfuscate15141-3.0718.00093.336.67
obfuscate16151-0.8009.00093.756.25
obfuscate16151-2.0006.00093.756.25
obfuscate16715710-0.9496.00094.015.99
obfuscate75714-7.83111.00094.675.33
obfuscate79276824-4.1726.50096.973.03

Mest Spam med ratio 24.1 var:
Sun Jan 15 03:20:33 2017; Spam; 24.1; obfuscate; oper17@passmaster.ru; JUNK Do you desire to impress your wife today;
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Mon Jan 2 23:07:12 2017; Mail; -107.6; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0167 -- no payment due;

147 st Spam och 16317 st Ham ger totalt 16464 st Mail (00% spam) till 114 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.6803


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Feb 2 11:42:00 EST 2017