&Nu Status


Mail log för 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111919111050869-2.4228.53599.220.78
obfuscate2318723006181-2.7797.92899.220.78
obfuscate98659651214-1.9127.49197.832.17
obfuscate85528229323-2.1647.53996.223.78
obfuscate6573652944-1.3517.90999.330.67
obfuscate6563654518-6.8487.05699.730.27
obfuscate64326319113-3.14511.46998.241.76
obfuscate5896584749-12.9148.85799.170.83
obfuscate5763574518-0.88912.05699.690.31
obfuscate5149510940-15.2859.92599.220.78
obfuscate4925486857-0.2087.59698.841.16

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111919111050869-2.4228.53599.220.78
obfuscate2318723006181-2.7797.92899.220.78
obfuscate98659651214-1.9127.49197.832.17
obfuscate85528229323-2.1647.53996.223.78
obfuscate6563654518-6.8487.05699.730.27
obfuscate6573652944-1.3517.90999.330.67
obfuscate64326319113-3.14511.46998.241.76
obfuscate5896584749-12.9148.85799.170.83
obfuscate5763574518-0.88912.05699.690.31
obfuscate5149510940-15.2859.92599.220.78
obfuscate4925486857-0.2087.59698.841.16

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111919111050869-2.4228.53599.220.78
obfuscate85528229323-2.1647.53996.223.78
obfuscate98659651214-1.9127.49197.832.17
obfuscate2318723006181-2.7797.92899.220.78
obfuscate64326319113-3.14511.46998.241.76
obfuscate24902386104-7.1407.71295.824.18
obfuscate1431134883-1.3266.86794.205.80
obfuscate30923277-2.0226.53275.0824.92
obfuscate47240864-0.9806.59486.4413.56
obfuscate4925486857-0.2087.59698.841.16
obfuscate1112105854-3.41511.38995.144.86

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-199.0000.000100.000.00
obfuscate34340-97.7940.000100.000.00
obfuscate127012691-79.4338.00099.920.08
obfuscate6716701-65.9018.00099.850.15
obfuscate880-62.3750.000100.000.00
obfuscate5865842-29.1757.00099.660.34
obfuscate1621620-22.3330.000100.000.00
obfuscate2335232015-21.4869.86799.360.64
obfuscate5149510940-15.2859.92599.220.78
obfuscate22193-14.7379.33386.3613.64
obfuscate5896584749-12.9148.85799.170.83

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate312921.03457.00093.556.45
obfuscate4333100.12154.30076.7423.26
obfuscate1331249-0.34730.22293.236.77
obfuscate75732-1.90424.00097.332.67
obfuscate19910-1.88916.50047.3752.63
obfuscate181530.13314.33383.3316.67
obfuscate2020.00013.5000.00100.00
obfuscate8288271-1.75313.00099.880.12
obfuscate1593157419-4.67012.42198.811.19
obfuscate5763574518-0.88912.05699.690.31
obfuscate2332321-2.10812.00099.570.43

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1700170001.4080.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate202000.2000.000100.000.00
obfuscate770-3.0000.000100.000.00
obfuscate14140-3.3570.000100.000.00
obfuscate3301.0000.000100.000.00
obfuscate440-0.2500.000100.000.00
obfuscate660-3.6670.000100.000.00
obfuscate16160-7.3120.000100.000.00
obfuscate550-1.8000.000100.000.00
obfuscate990-0.3330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00013.5000.00100.00
obfuscate4134.00010.66725.0075.00
obfuscate19910-1.88916.50047.3752.63
obfuscate1697-0.88911.85756.2543.75
obfuscate30923277-2.0226.53275.0824.92
obfuscate4333100.12154.30076.7423.26
obfuscate181530.13314.33383.3316.67
obfuscate131120.45511.00084.6215.38
obfuscate10691151.0997.66785.8514.15
obfuscate22193-14.7379.33386.3613.64
obfuscate47240864-0.9806.59486.4413.56

Mest Spam med ratio 102.6 var:
Fri Dec 8 08:30:50 2017; Spam; 102.6; obfuscate; Vinkompassen ; JUNK ISO-8859-1QUpptE4ck_en_ekologisk_och_vE4llagrad_;
Mest Ham med ratio -199.7 var:
Sun Dec 3 11:14:09 2017; Mail; -199.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRGVuIHByaW3DpHJhIEZhYw;

2755 st Spam och 248356 st Ham ger totalt 251111 st Mail (01% spam) till 171 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6929


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 2 11:42:00 EST 2018