&Nu Status


Mail log för 2016

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1702916459570-10.36216.80296.653.35
obfuscate167541671341-2.9998.92799.760.24
obfuscate91638661502-3.5019.51694.525.48
obfuscate8686863056-2.77511.01899.360.64
obfuscate61205999121-5.8217.02598.021.98
obfuscate58205616204-4.80513.17696.493.51
obfuscate5552547478-2.8028.51398.601.40
obfuscate53175214103-14.3218.10798.061.94
obfuscate5088501276-9.7799.82998.511.49
obfuscate4972492844-13.3808.63699.120.88
obfuscate4254419856-3.3239.64398.681.32

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate167541671341-2.9998.92799.760.24
obfuscate1702916459570-10.36216.80296.653.35
obfuscate91638661502-3.5019.51694.525.48
obfuscate8686863056-2.77511.01899.360.64
obfuscate61205999121-5.8217.02598.021.98
obfuscate58205616204-4.80513.17696.493.51
obfuscate5552547478-2.8028.51398.601.40
obfuscate53175214103-14.3218.10798.061.94
obfuscate5088501276-9.7799.82998.511.49
obfuscate4972492844-13.3808.63699.120.88
obfuscate4254419856-3.3239.64398.681.32

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1702916459570-10.36216.80296.653.35
obfuscate91638661502-3.5019.51694.525.48
obfuscate17641498266-1.35813.78984.9215.08
obfuscate58205616204-4.80513.17696.493.51
obfuscate16891522167-2.1778.76690.119.89
obfuscate61205999121-5.8217.02598.021.98
obfuscate53175214103-14.3218.10798.061.94
obfuscate12081113952.90415.02192.147.86
obfuscate2391230982-0.4209.79396.573.43
obfuscate5552547478-2.8028.51398.601.40
obfuscate5088501276-9.7799.82998.511.49

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate163316330-89.0390.000100.000.00
obfuscate71683-32.8248.33395.774.23
obfuscate6546531-21.7876.00099.850.15
obfuscate1661164417-15.6018.05998.981.02
obfuscate53175214103-14.3218.10798.061.94
obfuscate78274636-14.2847.52895.404.60
obfuscate4972492844-13.3808.63699.120.88
obfuscate1702916459570-10.36216.80296.653.35
obfuscate5088501276-9.7799.82998.511.49
obfuscate18180-8.2780.000100.000.00
obfuscate4554523-8.1536.66799.340.66

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate897415-2.36528.40083.1516.85
obfuscate56479-2.06424.44483.9316.07
obfuscate5320.00023.50060.0040.00
obfuscate27252-1.60019.00092.597.41
obfuscate1702916459570-10.36216.80296.653.35
obfuscate25723621-1.56815.61991.838.17
obfuscate302288148.83015.21495.364.64
obfuscate12081113952.90415.02192.147.86
obfuscate1010.00014.0000.00100.00
obfuscate17641498266-1.35813.78984.9215.08
obfuscate12310617-0.25513.70686.1813.82

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate8800.6250.000100.000.00
obfuscate28828800.3720.000100.000.00
obfuscate77770-3.2860.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate17170-1.5290.000100.000.00
obfuscate163316330-89.0390.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate71710-2.0990.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00014.0000.00100.00
obfuscate2020.00012.5000.00100.00
obfuscate11380.6677.25027.2772.73
obfuscate5320.00023.50060.0040.00
obfuscate321-1.5007.00066.6733.33
obfuscate30424262-0.05410.67779.6120.39
obfuscate29923960-2.3566.30079.9320.07
obfuscate5410.00010.00080.0020.00
obfuscate161330.6156.66781.2518.75
obfuscate897415-2.36528.40083.1516.85
obfuscate56479-2.06424.44483.9316.07

Mest Spam med ratio 79.6 var:
Wed Mar 23 15:42:44 2016; Spam; 79.6; obfuscate; Banki Moon; JUNK YOUR COMPENSATION FUNDS;
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Thu Dec 1 16:39:36 2016; Mail; -107.6; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0166 -- no payment due;

3237 st Spam och 136368 st Ham ger totalt 139605 st Mail (02% spam) till 173 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.4649


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 2 11:42:00 EST 2017