&Nu Status


Mail log för November - 2015

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21642022142-6.52829.17693.446.56
obfuscate93987960-2.6009.48393.616.39
obfuscate84683610-2.25112.10098.821.18
obfuscate60659313-3.7137.30897.852.15
obfuscate5865815-7.10016.00099.150.85
obfuscate55754611-2.3928.45598.031.97
obfuscate4994927-10.7857.28698.601.40
obfuscate4544513-2.44115.66799.340.66
obfuscate4184171-5.8377.00099.760.24
obfuscate3883871-9.8977.00099.740.26
obfuscate3483462-5.53814.00099.430.57

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21642022142-6.52829.17693.446.56
obfuscate93987960-2.6009.48393.616.39
obfuscate84683610-2.25112.10098.821.18
obfuscate60659313-3.7137.30897.852.15
obfuscate5865815-7.10016.00099.150.85
obfuscate55754611-2.3928.45598.031.97
obfuscate4994927-10.7857.28698.601.40
obfuscate4544513-2.44115.66799.340.66
obfuscate4184171-5.8377.00099.760.24
obfuscate3883871-9.8977.00099.740.26
obfuscate3483462-5.53814.00099.430.57

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21642022142-6.52829.17693.446.56
obfuscate93987960-2.6009.48393.616.39
obfuscate25423717-2.07611.29493.316.69
obfuscate60659313-3.7137.30897.852.15
obfuscate584513-2.4228.46277.5922.41
obfuscate30529411-12.27216.63696.393.61
obfuscate55754611-2.3928.45598.031.97
obfuscate84683610-2.25112.10098.821.18
obfuscate15114110-3.7458.60093.386.62
obfuscate1391309-6.58513.55693.536.47
obfuscate4994927-10.7857.28698.601.40

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-101.0000.000100.000.00
obfuscate1371370-92.7660.000100.000.00
obfuscate63630-25.2220.000100.000.00
obfuscate71710-20.2960.000100.000.00
obfuscate1921920-19.1350.000100.000.00
obfuscate1091081-16.5837.00099.080.92
obfuscate25223-14.31816.33388.0012.00
obfuscate10100-13.3000.000100.000.00
obfuscate30529411-12.27216.63696.393.61
obfuscate4994927-10.7857.28698.601.40
obfuscate3883871-9.8977.00099.740.26

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00036.0000.00100.00
obfuscate21642022142-6.52829.17693.446.56
obfuscate981-2.12526.00088.8911.11
obfuscate1010.00026.0000.00100.00
obfuscate17161-2.56226.00094.125.88
obfuscate1081071-1.31822.00099.070.93
obfuscate51483-7.43820.33394.125.88
obfuscate1010.00019.0000.00100.00
obfuscate2102082-3.42317.50099.050.95
obfuscate1091-0.33317.00090.0010.00
obfuscate1010.00017.0000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate45450-2.9560.000100.000.00
obfuscate14140-0.9290.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate660-2.8330.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate440-2.2500.000100.000.00
obfuscate880-1.3750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00026.0000.00100.00
obfuscate2020.00036.0000.00100.00
obfuscate1010.00019.0000.00100.00
obfuscate1010.00017.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate211650.43816.80076.1923.81
obfuscate584513-2.4228.46277.5922.41
obfuscate22193-0.6848.00086.3613.64
obfuscate25223-14.31816.33388.0012.00
obfuscate981-2.12526.00088.8911.11
obfuscate1091-0.33317.00090.0010.00

Mest Spam med ratio 57 var:
Sat Nov 28 02:52:49 2015; Spam; 57; obfuscate; JAMES F. ENTWISTLE; JUNK JAMES F. ENTWISTLE U.S AMBASSADOR TO NIGERIA;
Mest Ham med ratio -106.1 var:
Sun Nov 1 18:33:18 2015; Mail; -106.1; obfuscate; billing@pair.com; Credit Card Failure Notice (150007);

373 st Spam och 11763 st Ham ger totalt 12136 st Mail (03% spam) till 112 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.2198


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Dec 2 11:42:00 EST 2015