&Nu Status


Mail log för 2014

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12010946625443.22546.37678.8221.18
obfuscate60955939156-3.25911.21897.442.56
obfuscate56645437227-9.79416.53395.994.01
obfuscate53315230101-1.94820.02098.111.89
obfuscate50664893173-7.53812.09896.593.41
obfuscate4230414684-1.3506.69098.011.99
obfuscate4168412147-3.3998.83098.871.13
obfuscate41233705418-11.65516.55789.8610.14
obfuscate3900380199-4.85232.35497.462.54
obfuscate37733620153-1.88016.56995.944.06
obfuscate36263212414-4.5506.94488.5811.42

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12010946625443.22546.37678.8221.18
obfuscate60955939156-3.25911.21897.442.56
obfuscate56645437227-9.79416.53395.994.01
obfuscate53315230101-1.94820.02098.111.89
obfuscate50664893173-7.53812.09896.593.41
obfuscate4230414684-1.3506.69098.011.99
obfuscate4168412147-3.3998.83098.871.13
obfuscate3900380199-4.85232.35497.462.54
obfuscate41233705418-11.65516.55789.8610.14
obfuscate37733620153-1.88016.56995.944.06
obfuscate36263212414-4.5506.94488.5811.42

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12010946625443.22546.37678.8221.18
obfuscate32992695604-5.66920.86981.6918.31
obfuscate23691836533-2.74111.66077.5022.50
obfuscate41233705418-11.65516.55789.8610.14
obfuscate36263212414-4.5506.94488.5811.42
obfuscate24362052384-3.76118.95884.2415.76
obfuscate56645437227-9.79416.53395.994.01
obfuscate18171594223-5.66136.58787.7312.27
obfuscate5473611860.41818.97866.0034.00
obfuscate50664893173-7.53812.09896.593.41
obfuscate31032933170-3.05525.92994.525.48

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-102.0000.000100.000.00
obfuscate2437242017-97.2106.05999.300.70
obfuscate1199128-86.352-9.28676.4723.53
obfuscate44642323-62.05010.00094.845.16
obfuscate95932-36.9687.00097.892.11
obfuscate2358227088-21.24710.45596.273.73
obfuscate4934921-20.92934.00099.800.20
obfuscate96995712-16.21317.83398.761.24
obfuscate41233705418-11.65516.55789.8610.14
obfuscate56645437227-9.79416.53395.994.01
obfuscate19172-8.8246.00089.4710.53

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1539152415-1.00574.20099.030.97
obfuscate53052010-1.35060.50098.111.89
obfuscate22120714-1.17454.85793.676.33
obfuscate541440-0.71449.35025.9374.07
obfuscate220220.00049.3180.00100.00
obfuscate12010946625443.22546.37678.8221.18
obfuscate73171318-1.69343.94497.542.46
obfuscate18171594223-5.66136.58787.7312.27
obfuscate4803131675.69336.20465.2134.79
obfuscate4934921-20.92934.00099.800.20
obfuscate3900380199-4.85232.35497.462.54

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate4824820-7.6240.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate50500-0.8600.000100.000.00
obfuscate19190-1.2110.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate11110-0.6360.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate220220.00049.3180.00100.00
obfuscate2020.0006.0000.00100.00
obfuscate132111.50023.54515.3884.62
obfuscate541440-0.71449.35025.9374.07
obfuscate3120.0006.00033.3366.67
obfuscate1459-1.80029.22235.7164.29
obfuscate12263590.58723.93251.6448.36
obfuscate8347360.59615.80656.6343.37
obfuscate3602041560.03911.15456.6743.33
obfuscate9454400.94414.60057.4542.55

Mest Spam med ratio 1000 var:
Tue May 6 02:33:18 2014; Spam; 1000; obfuscate; Lisbeth Larsson ; JUNK Ang. niornas avslutningslunch;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Dec 1 10:02:16 2014; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Hallo;

8165 st Spam och 100905 st Ham ger totalt 109070 st Mail (07% spam) till 166 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 26.9990


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 2 11:42:00 EST 2015