&Nu Status


Mail log för November - 2013

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12181037181-1.36150.37085.1414.86
obfuscate59858117-12.6597.23597.162.84
obfuscate59657521-2.3917.85796.483.52
obfuscate447141306-2.0079.81431.5468.46
obfuscate41239715-5.95713.13396.363.64
obfuscate3773707-2.13812.85798.141.86
obfuscate36935811-0.7747.27397.022.98
obfuscate29726235-2.0657.28688.2211.78
obfuscate28426618-5.48547.33393.666.34
obfuscate27125714-1.3077.57194.835.17
obfuscate2672616-3.07311.83397.752.25

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12181037181-1.36150.37085.1414.86
obfuscate59858117-12.6597.23597.162.84
obfuscate59657521-2.3917.85796.483.52
obfuscate41239715-5.95713.13396.363.64
obfuscate3773707-2.13812.85798.141.86
obfuscate36935811-0.7747.27397.022.98
obfuscate28426618-5.48547.33393.666.34
obfuscate29726235-2.0657.28688.2211.78
obfuscate2672616-3.07311.83397.752.25
obfuscate27125714-1.3077.57194.835.17
obfuscate2312274-4.2206.00098.271.73

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate447141306-2.0079.81431.5468.46
obfuscate12181037181-1.36150.37085.1414.86
obfuscate20415450-3.89052.82075.4924.51
obfuscate23419242-13.67713.66782.0517.95
obfuscate20216042-18.76912.26279.2120.79
obfuscate21818137-9.53019.51483.0316.97
obfuscate29726235-2.0657.28688.2211.78
obfuscate17715621-1.8917.61988.1411.86
obfuscate59657521-2.3917.85796.483.52
obfuscate28426618-5.48547.33393.666.34
obfuscate59858117-12.6597.23597.162.84

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21201-99.7500.00095.244.76
obfuscate47470-92.8510.000100.000.00
obfuscate36342-69.0006.00094.445.56
obfuscate59590-47.4240.000100.000.00
obfuscate50500-33.2400.000100.000.00
obfuscate52520-31.6920.000100.000.00
obfuscate20216042-18.76912.26279.2120.79
obfuscate21192-17.3169.50090.489.52
obfuscate23419242-13.67713.66782.0517.95
obfuscate110-13.0000.000100.000.00
obfuscate59858117-12.6597.23597.162.84

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9812.25075.00088.8911.11
obfuscate20415450-3.89052.82075.4924.51
obfuscate12181037181-1.36150.37085.1414.86
obfuscate28426618-5.48547.33393.666.34
obfuscate48453-0.71136.33393.756.25
obfuscate473017-2.23330.94163.8336.17
obfuscate15013416-0.57530.37589.3310.67
obfuscate92893-1.12430.00096.743.26
obfuscate291514-0.33329.85751.7248.28
obfuscate413562.57124.00085.3714.63
obfuscate211-1.00020.00050.0050.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate59590-47.4240.000100.000.00
obfuscate12120-1.3330.000100.000.00
obfuscate5501.8000.000100.000.00
obfuscate6600.0000.000100.000.00
obfuscate47470-92.8510.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate29290-1.0000.000100.000.00
obfuscate11110-0.2730.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate447141306-2.0079.81431.5468.46
obfuscate196130.00010.53831.5868.42
obfuscate6243.0009.50033.3366.67
obfuscate211-1.0006.00050.0050.00
obfuscate633-2.0007.00050.0050.00
obfuscate211-1.00020.00050.0050.00
obfuscate291514-0.33329.85751.7248.28

Mest Spam med ratio 133.8 var:
Sat Nov 2 02:33:44 2013; Spam; 133.8; obfuscate; Dr.Thanaporn Deng; JUNK ASIA PACIFIC 2013 WINNING NOTIFICATION ;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Sat Nov 2 05:11:00 2013; Mail; -104.7; obfuscate; pairNIC Customer Care ; gryttie.com EXPIRES November 3rd 2013;

984 st Spam och 8289 st Ham ger totalt 9273 st Mail (10% spam) till 110 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 21.7114


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Dec 2 11:42:01 EST 2013