&Nu Status


Mail log för Oktober - 2013

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate995825170-1.23956.43582.9117.09
obfuscate6075989-13.2418.33398.521.48
obfuscate58256319-2.45110.10596.743.26
obfuscate43642313-5.46320.92397.022.98
obfuscate4043995-2.27133.20098.761.24
obfuscate3773743-0.8988.66799.200.80
obfuscate35031535-1.2738.28690.0010.00
obfuscate3103064-1.8307.50098.711.29
obfuscate2832812-4.1467.00099.290.71
obfuscate26223032-23.34310.78187.7912.21
obfuscate2562506-1.20015.83397.662.34

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate995825170-1.23956.43582.9117.09
obfuscate6075989-13.2418.33398.521.48
obfuscate58256319-2.45110.10596.743.26
obfuscate43642313-5.46320.92397.022.98
obfuscate4043995-2.27133.20098.761.24
obfuscate3773743-0.8988.66799.200.80
obfuscate35031535-1.2738.28690.0010.00
obfuscate3103064-1.8307.50098.711.29
obfuscate2832812-4.1467.00099.290.71
obfuscate2562506-1.20015.83397.662.34
obfuscate26223032-23.34310.78187.7912.21

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate995825170-1.23956.43582.9117.09
obfuscate24017664-2.97249.12573.3326.67
obfuscate21716552-12.64221.92376.0423.96
obfuscate5213390.07745.82125.0075.00
obfuscate35031535-1.2738.28690.0010.00
obfuscate26223032-23.34310.78187.7912.21
obfuscate24821731-14.08313.61387.5012.50
obfuscate3210220.80011.77331.2568.75
obfuscate513120-1.67730.50060.7839.22
obfuscate58256319-2.45110.10596.743.26
obfuscate15813919-2.0299.21187.9712.03

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-99.7505.00092.317.69
obfuscate30300-74.4330.000100.000.00
obfuscate49472-54.3406.00095.924.08
obfuscate58580-41.3280.000100.000.00
obfuscate50500-30.6800.000100.000.00
obfuscate26223032-23.34310.78187.7912.21
obfuscate24821731-14.08313.61387.5012.50
obfuscate6075989-13.2418.33398.521.48
obfuscate21716552-12.64221.92376.0423.96
obfuscate19918316-7.42119.62591.968.04
obfuscate1111092-6.7897.50098.201.80

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44404-0.70058.75090.919.09
obfuscate995825170-1.23956.43582.9117.09
obfuscate24017664-2.97249.12573.3326.67
obfuscate5213390.07745.82125.0075.00
obfuscate7341.00039.50042.8657.14
obfuscate15614610-0.67837.70093.596.41
obfuscate4043995-2.27133.20098.761.24
obfuscate513120-1.67730.50060.7839.22
obfuscate5320.33327.00060.0040.00
obfuscate625751.01826.60091.948.06
obfuscate1010.00024.0000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate58580-41.3280.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.1670.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate45450-1.1780.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00024.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate5213390.07745.82125.0075.00
obfuscate3210220.80011.77331.2568.75
obfuscate312-6.0006.50033.3366.67
obfuscate3122.0006.50033.3366.67
obfuscate7341.00039.50042.8657.14
obfuscate2110.0006.00050.0050.00
obfuscate4220.00011.50050.0050.00
obfuscate4220.00012.00050.0050.00
obfuscate6330.00010.66750.0050.00

Mest Spam med ratio 128.7 var:
Wed Oct 2 10:47:17 2013; Spam; 128.7; obfuscate; Federal Bureau of Investigation; JUNK FROMFEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION UNITED ST...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Tue Oct 1 14:49:36 2013; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0141 -- no payment due;

670 st Spam och 8426 st Ham ger totalt 9096 st Mail (07% spam) till 118 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 30.9537


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Nov 2 11:42:00 EDT 2013