&Nu Status


Mail log för Augusti - 2012

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate879689190-1.55019.49578.3821.62
obfuscate3643640-9.4450.000100.000.00
obfuscate3483471-2.3787.00099.710.29
obfuscate3143140-46.6970.000100.000.00
obfuscate2712701-12.6599.00099.630.37
obfuscate2472452-1.37612.50099.190.81
obfuscate2342340-5.2090.000100.000.00
obfuscate21118526-7.63815.46287.6812.32
obfuscate2042022-6.6788.00099.020.98
obfuscate2032012-2.68220.00099.010.99
obfuscate1991990-2.8440.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate879689190-1.55019.49578.3821.62
obfuscate3643640-9.4450.000100.000.00
obfuscate3483471-2.3787.00099.710.29
obfuscate3143140-46.6970.000100.000.00
obfuscate2712701-12.6599.00099.630.37
obfuscate2472452-1.37612.50099.190.81
obfuscate2342340-5.2090.000100.000.00
obfuscate2042022-6.6788.00099.020.98
obfuscate2032012-2.68220.00099.010.99
obfuscate1991990-2.8440.000100.000.00
obfuscate1981980-6.1160.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate879689190-1.55019.49578.3821.62
obfuscate15510055-7.90014.12764.5235.48
obfuscate552134-0.28617.32438.1861.82
obfuscate21118526-7.63815.46287.6812.32
obfuscate3717200.9417.80045.9554.05
obfuscate1486-1.37512.16757.1442.86
obfuscate1591545-4.57116.60096.863.14
obfuscate72684-4.3689.75094.445.56
obfuscate33294-3.79310.50087.8812.12
obfuscate27243-7.08317.00088.8911.11
obfuscate34313-2.83918.66791.188.82

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3143140-46.6970.000100.000.00
obfuscate44431-42.6748.00097.732.27
obfuscate67652-35.47712.50097.012.99
obfuscate1091-21.22213.00090.0010.00
obfuscate25250-18.3600.000100.000.00
obfuscate43430-15.2560.000100.000.00
obfuscate90891-14.9668.00098.891.11
obfuscate27270-13.7780.000100.000.00
obfuscate2712701-12.6599.00099.630.37
obfuscate33330-11.6970.000100.000.00
obfuscate17170-10.0590.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00039.0000.00100.00
obfuscate2110.00039.00050.0050.00
obfuscate321-1.00039.00066.6733.33
obfuscate1010.00029.0000.00100.00
obfuscate871-0.14321.00087.5012.50
obfuscate2032012-2.68220.00099.010.99
obfuscate879689190-1.55019.49578.3821.62
obfuscate34313-2.83918.66791.188.82
obfuscate2111.00018.00050.0050.00
obfuscate44422-1.26217.50095.454.55
obfuscate552134-0.28617.32438.1861.82

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate3143140-46.6970.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.0000.000100.000.00
obfuscate43430-15.2560.000100.000.00
obfuscate12120-2.0830.000100.000.00
obfuscate17170-1.3530.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.3330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00029.0000.00100.00
obfuscate1010.00039.0000.00100.00
obfuscate552134-0.28617.32438.1861.82
obfuscate3717200.9417.80045.9554.05
obfuscate2111.00018.00050.0050.00
obfuscate2111.00016.00050.0050.00
obfuscate2110.00039.00050.0050.00
obfuscate1486-1.37512.16757.1442.86
obfuscate15510055-7.90014.12764.5235.48
obfuscate3210.00012.00066.6733.33
obfuscate321-1.00039.00066.6733.33

Mest Spam med ratio 49.8 var:
Tue Aug 14 14:22:55 2012; Spam; 49.8; obfuscate; Cash and Goods Delivery Service Italia; JUNK Call With Details To confirm App...
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Mon Aug 13 12:28:59 2012; Mail; -106.6; obfuscate; Jonathan Falkeman ; SV Lanner 2312 maskinen;

380 st Spam och 6435 st Ham ger totalt 6815 st Mail (05% spam) till 127 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.9079


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 2 11:42:00 EDT 2012