&Nu Status


Mail log för Maj - 2012

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1141779362-1.29019.67768.2731.73
obfuscate5155150-68.0040.000100.000.00
obfuscate3663606-2.7428.33398.361.64
obfuscate3493454-14.73316.00098.851.15
obfuscate2912910-90.4330.000100.000.00
obfuscate2662651-5.3859.00099.620.38
obfuscate2602573-11.17519.66798.851.15
obfuscate25422727-10.33017.33389.3710.63
obfuscate2492427-10.0088.00097.192.81
obfuscate2422420-2.1240.000100.000.00
obfuscate2312301-1.63913.00099.570.43

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1141779362-1.29019.67768.2731.73
obfuscate5155150-68.0040.000100.000.00
obfuscate3663606-2.7428.33398.361.64
obfuscate3493454-14.73316.00098.851.15
obfuscate2912910-90.4330.000100.000.00
obfuscate2662651-5.3859.00099.620.38
obfuscate2602573-11.17519.66798.851.15
obfuscate2422420-2.1240.000100.000.00
obfuscate2492427-10.0088.00097.192.81
obfuscate2312301-1.63913.00099.570.43
obfuscate25422727-10.33017.33389.3710.63

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1141779362-1.29019.67768.2731.73
obfuscate1439746-8.51511.71767.8332.17
obfuscate25422727-10.33017.33389.3710.63
obfuscate846024-2.33316.62571.4328.57
obfuscate735023-1.04011.13068.4931.51
obfuscate716011-19.13311.36484.5115.49
obfuscate17611-1.66713.36435.2964.71
obfuscate24159-3.0008.22262.5037.50
obfuscate58508-1.22027.75086.2113.79
obfuscate2492427-10.0088.00097.192.81
obfuscate1421357-9.34116.14395.074.93

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2912910-90.4330.000100.000.00
obfuscate21210-82.2380.000100.000.00
obfuscate5155150-68.0040.000100.000.00
obfuscate12111-28.4557.00091.678.33
obfuscate48480-24.8750.000100.000.00
obfuscate72711-21.6347.00098.611.39
obfuscate716011-19.13311.36484.5115.49
obfuscate110-18.0000.000100.000.00
obfuscate3493454-14.73316.00098.851.15
obfuscate17170-14.4120.000100.000.00
obfuscate2602573-11.17519.66798.851.15

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate58508-1.22027.75086.2113.79
obfuscate431-1.00025.00075.0025.00
obfuscate1141779362-1.29019.67768.2731.73
obfuscate2602573-11.17519.66798.851.15
obfuscate25422727-10.33017.33389.3710.63
obfuscate1010.00017.0000.00100.00
obfuscate846024-2.33316.62571.4328.57
obfuscate1421357-9.34116.14395.074.93
obfuscate3493454-14.73316.00098.851.15
obfuscate28244-2.66715.00085.7114.29
obfuscate541-2.00014.00080.0020.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate17170-1.8240.000100.000.00
obfuscate5155150-68.0040.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate48480-24.8750.000100.000.00
obfuscate17170-1.7060.000100.000.00
obfuscate11110-1.0000.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-0.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00017.0000.00100.00
obfuscate17611-1.66713.36435.2964.71
obfuscate24159-3.0008.22262.5037.50
obfuscate1439746-8.51511.71767.8332.17
obfuscate1141779362-1.29019.67768.2731.73
obfuscate735023-1.04011.13068.4931.51
obfuscate846024-2.33316.62571.4328.57
obfuscate431-1.00025.00075.0025.00
obfuscate862-2.66710.50075.0025.00
obfuscate1082-0.2507.00080.0020.00
obfuscate541-2.00014.00080.0020.00

Mest Spam med ratio 53.3 var:
Sun May 6 02:52:22 2012; Spam; 53.3; obfuscate; Please Read< josephreagan1971@GMAil.com>; JUNK Dear SirPlease Read and Respond if you are Interested;
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Thu May 3 15:27:23 2012; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSnVsaWEgRnJpaSBTdGVu;

591 st Spam och 6952 st Ham ger totalt 7543 st Mail (07% spam) till 116 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 17.1929


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Jun 2 11:42:00 EDT 2012