&Nu Status


Mail log för Oktober - 2011

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1024497527-1.79326.34948.5451.46
obfuscate2922920-4.4860.000100.000.00
obfuscate28526520-2.14712.35092.987.02
obfuscate26725215-6.43740.46794.385.62
obfuscate2522475-3.42927.40098.021.98
obfuscate22016852-8.96428.76976.3623.64
obfuscate2152150-6.8840.000100.000.00
obfuscate2042004-22.25035.50098.041.96
obfuscate20319211-6.41139.63694.585.42
obfuscate1931885-2.02143.40097.412.59
obfuscate19382111-17.62219.96442.4957.51

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1024497527-1.79326.34948.5451.46
obfuscate2922920-4.4860.000100.000.00
obfuscate28526520-2.14712.35092.987.02
obfuscate26725215-6.43740.46794.385.62
obfuscate2522475-3.42927.40098.021.98
obfuscate2152150-6.8840.000100.000.00
obfuscate2042004-22.25035.50098.041.96
obfuscate20319211-6.41139.63694.585.42
obfuscate1931903-8.83719.33398.451.55
obfuscate1931885-2.02143.40097.412.59
obfuscate22016852-8.96428.76976.3623.64

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1024497527-1.79326.34948.5451.46
obfuscate19382111-17.62219.96442.4957.51
obfuscate940940.00031.9150.00100.00
obfuscate22016852-8.96428.76976.3623.64
obfuscate1055352-1.52840.48150.4849.52
obfuscate986434-1.51638.29465.3134.69
obfuscate15813325-1.47442.72084.1815.82
obfuscate361224-1.08332.00033.3366.67
obfuscate452124-4.47632.33346.6753.33
obfuscate462323-12.82639.00050.0050.00
obfuscate553421-22.88237.00061.8238.18

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate77770-45.5190.000100.000.00
obfuscate22220-41.9550.000100.000.00
obfuscate553421-22.88237.00061.8238.18
obfuscate2042004-22.25035.50098.041.96
obfuscate19382111-17.62219.96442.4957.51
obfuscate60600-16.5830.000100.000.00
obfuscate220-15.5000.000100.000.00
obfuscate462323-12.82639.00050.0050.00
obfuscate38380-11.0530.000100.000.00
obfuscate1581580-9.0060.000100.000.00
obfuscate880-9.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00052.0000.00100.00
obfuscate1010.00051.0000.00100.00
obfuscate1010.00049.0000.00100.00
obfuscate21516-1.00046.56223.8176.19
obfuscate47407-2.05044.71485.1114.89
obfuscate1231158-0.78343.75093.506.50
obfuscate1578-2.14343.50046.6753.33
obfuscate1931885-2.02143.40097.412.59
obfuscate1055-2.20043.20050.0050.00
obfuscate15813325-1.47442.72084.1815.82
obfuscate100100.00042.0000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-15.5000.000100.000.00
obfuscate38380-11.0530.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.5000.000100.000.00
obfuscate660-0.8330.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate20200-1.8500.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate100100.00042.0000.00100.00
obfuscate1010.00051.0000.00100.00
obfuscate2020.00032.5000.00100.00
obfuscate1010.00049.0000.00100.00
obfuscate9090.00020.2220.00100.00
obfuscate1010.00037.0000.00100.00
obfuscate1010.00022.0000.00100.00
obfuscate940940.00031.9150.00100.00
obfuscate2020.00052.0000.00100.00
obfuscate615-2.00016.20016.6783.33
obfuscate17314-0.33323.57117.6582.35

Mest Spam med ratio 69.9 var:
Fri Oct 28 15:09:52 2011; Spam; 69.9; obfuscate; ; JUNK Opened win archive;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Sun Oct 2 00:17:16 2011; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0117 -- no payment due;

1268 st Spam och 5316 st Ham ger totalt 6584 st Mail (19% spam) till 117 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 28.8754


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Nov 2 11:42:01 EDT 2011