&Nu Status


Mail log för Juli - 2011

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate841199642-0.78419.19223.6676.34
obfuscate6456396-86.98620.50099.070.93
obfuscate3463415-45.11733.60098.551.45
obfuscate33325974-72.12421.91977.7822.22
obfuscate29428113-35.84726.46295.584.42
obfuscate2842786-17.96038.33397.892.11
obfuscate2742731-50.1988.00099.640.36
obfuscate2281281001.36712.36056.1443.86
obfuscate21011496-28.79820.65654.2945.71
obfuscate19040150-1.85038.58721.0578.95
obfuscate1851787-4.48330.28696.223.78

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6456396-86.98620.50099.070.93
obfuscate3463415-45.11733.60098.551.45
obfuscate29428113-35.84726.46295.584.42
obfuscate2842786-17.96038.33397.892.11
obfuscate2742731-50.1988.00099.640.36
obfuscate33325974-72.12421.91977.7822.22
obfuscate841199642-0.78419.19223.6676.34
obfuscate1811810-100.8560.000100.000.00
obfuscate1851787-4.48330.28696.223.78
obfuscate1751678-25.07816.87595.434.57
obfuscate1641640-4.6890.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate841199642-0.78419.19223.6676.34
obfuscate19040150-1.85038.58721.0578.95
obfuscate2281281001.36712.36056.1443.86
obfuscate21011496-28.79820.65654.2945.71
obfuscate33325974-72.12421.91977.7822.22
obfuscate321313.00036.3553.1296.88
obfuscate391029-1.20021.62125.6474.36
obfuscate341222-3.33318.72735.2964.71
obfuscate3211212.09117.28634.3865.62
obfuscate362115-25.95238.93358.3341.67
obfuscate15514114-9.07133.28690.979.03

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-103.3330.000100.000.00
obfuscate1811810-100.8560.000100.000.00
obfuscate6456396-86.98620.50099.070.93
obfuscate67670-83.7610.000100.000.00
obfuscate93867-74.07037.57192.477.53
obfuscate33325974-72.12421.91977.7822.22
obfuscate1451432-54.29457.00098.621.38
obfuscate10100-52.9000.000100.000.00
obfuscate342113-51.28641.07761.7638.24
obfuscate2742731-50.1988.00099.640.36
obfuscate3463415-45.11733.60098.551.45

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.00060.00050.0050.00
obfuscate1451432-54.29457.00098.621.38
obfuscate1010.00050.0000.00100.00
obfuscate3030.00048.6670.00100.00
obfuscate1183-0.25045.00072.7327.27
obfuscate46415-0.97641.40089.1310.87
obfuscate40373-0.48641.33392.507.50
obfuscate342113-51.28641.07761.7638.24
obfuscate1251232-5.38241.00098.401.60
obfuscate1010.00040.0000.00100.00
obfuscate362115-25.95238.93358.3341.67

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate42420-6.9760.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate330-5.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate30300-2.7330.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.8330.000100.000.00
obfuscate110-13.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate100100.00036.3000.00100.00
obfuscate2020.00036.0000.00100.00
obfuscate1010.00040.0000.00100.00
obfuscate5050.00026.8000.00100.00
obfuscate3030.00048.6670.00100.00
obfuscate6060.00036.3330.00100.00
obfuscate7070.00029.2860.00100.00
obfuscate1010.00050.0000.00100.00
obfuscate321313.00036.3553.1296.88
obfuscate19040150-1.85038.58721.0578.95
obfuscate841199642-0.78419.19223.6676.34

Mest Spam med ratio 75.1 var:
Mon Jul 11 08:04:21 2011; Spam; 75.1; obfuscate; Rubin Bruner ; JUNK Re mailing lists;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Fri Jul 1 17:50:54 2011; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0114 -- no payment due;

1395 st Spam och 5185 st Ham ger totalt 6580 st Mail (21% spam) till 117 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 23.6996


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Aug 2 11:42:01 EDT 2011