&Nu Status


Mail log för April - 2011

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1199118712-97.24821.50099.001.00
obfuscate4714683-23.78626.66799.360.64
obfuscate44043010-40.86333.40097.732.27
obfuscate426219207-1.01825.44951.4148.59
obfuscate37035812-50.47822.41796.763.24
obfuscate29822672-45.98722.40375.8424.16
obfuscate2442440-42.2910.000100.000.00
obfuscate21247165-2.17038.63022.1777.83
obfuscate20819612-2.85225.50094.235.77
obfuscate1921920-16.0890.000100.000.00
obfuscate19117219-6.44823.36890.059.95

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1199118712-97.24821.50099.001.00
obfuscate4714683-23.78626.66799.360.64
obfuscate44043010-40.86333.40097.732.27
obfuscate37035812-50.47822.41796.763.24
obfuscate2442440-42.2910.000100.000.00
obfuscate29822672-45.98722.40375.8424.16
obfuscate426219207-1.01825.44951.4148.59
obfuscate20819612-2.85225.50094.235.77
obfuscate1921920-16.0890.000100.000.00
obfuscate1881871-3.9416.00099.470.53
obfuscate19117219-6.44823.36890.059.95

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate426219207-1.01825.44951.4148.59
obfuscate21247165-2.17038.63022.1777.83
obfuscate18666120-30.95523.75035.4864.52
obfuscate29822672-45.98722.40375.8424.16
obfuscate835231-5.26929.74262.6537.35
obfuscate36630-2.50023.53316.6783.33
obfuscate471928-1.05327.25040.4359.57
obfuscate270270.00033.5560.00100.00
obfuscate25124-1.00020.1254.0096.00
obfuscate12610521-18.39026.04883.3316.67
obfuscate806020-4.75033.20075.0025.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate92920-102.3910.000100.000.00
obfuscate1199118712-97.24821.50099.001.00
obfuscate82820-79.6460.000100.000.00
obfuscate12411410-78.58834.80091.948.06
obfuscate37035812-50.47822.41796.763.24
obfuscate29822672-45.98722.40375.8424.16
obfuscate2442440-42.2910.000100.000.00
obfuscate44043010-40.86333.40097.732.27
obfuscate76760-31.2240.000100.000.00
obfuscate18666120-30.95523.75035.4864.52
obfuscate1291290-28.1470.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00062.0000.00100.00
obfuscate3030.00053.0000.00100.00
obfuscate3030.00049.3330.00100.00
obfuscate2020.00049.0000.00100.00
obfuscate68671-5.34340.00098.531.47
obfuscate21247165-2.17038.63022.1777.83
obfuscate16115-2.00036.3336.2593.75
obfuscate64613-2.37735.66795.314.69
obfuscate36279-1.03735.55675.0025.00
obfuscate12411410-78.58834.80091.948.06
obfuscate270270.00033.5560.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate40400-12.9750.000100.000.00
obfuscate330-2.3330.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate39390-2.9490.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate770-1.2860.000100.000.00
obfuscate75750-5.2400.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate270270.00033.5560.00100.00
obfuscate1010.00062.0000.00100.00
obfuscate2020.00049.0000.00100.00
obfuscate3030.00049.3330.00100.00
obfuscate2020.00023.5000.00100.00
obfuscate7070.00032.4290.00100.00
obfuscate3030.00053.0000.00100.00
obfuscate5050.00021.4000.00100.00
obfuscate25124-1.00020.1254.0096.00
obfuscate16115-2.00036.3336.2593.75
obfuscate13112-3.00013.7507.6992.31

Mest Spam med ratio 65.5 var:
Tue Apr 19 11:32:17 2011; Spam; 65.5; obfuscate; andreas@och.nu; JUNK andreas@och.nu Rolex.com For You -59;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Fri Apr 1 16:00:48 2011; Mail; -105.4; obfuscate; billing@pair.com; Credit Card Expiration Notice (12330);

1088 st Spam och 6490 st Ham ger totalt 7578 st Mail (14% spam) till 123 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 28.0221


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon May 2 11:42:00 EDT 2011