&Nu Status


Mail log för Mars - 2011

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate700413287-2.55028.11859.0041.00
obfuscate49347419-52.67526.89596.153.85
obfuscate44743314-36.27733.42996.873.13
obfuscate43241715-38.34823.86796.533.47
obfuscate3683653-61.3428.00099.180.82
obfuscate36627789-44.52722.41675.6824.32
obfuscate26625016-12.75628.75093.986.02
obfuscate20819117-5.87430.05991.838.17
obfuscate20719314-58.22323.64393.246.76
obfuscate2052023-13.84715.00098.541.46
obfuscate1961960-15.6730.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate49347419-52.67526.89596.153.85
obfuscate44743314-36.27733.42996.873.13
obfuscate43241715-38.34823.86796.533.47
obfuscate700413287-2.55028.11859.0041.00
obfuscate3683653-61.3428.00099.180.82
obfuscate36627789-44.52722.41675.6824.32
obfuscate26625016-12.75628.75093.986.02
obfuscate2052023-13.84715.00098.541.46
obfuscate1961960-15.6730.000100.000.00
obfuscate20719314-58.22323.64393.246.76
obfuscate20819117-5.87430.05991.838.17

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate700413287-2.55028.11859.0041.00
obfuscate19051139-2.39239.95726.8473.16
obfuscate1889494-33.94716.28750.0050.00
obfuscate36627789-44.52722.41675.6824.32
obfuscate630630.00016.6510.00100.00
obfuscate561343-0.61524.55823.2176.79
obfuscate581741-2.52921.41529.3170.69
obfuscate471532-2.46724.12531.9168.09
obfuscate30129-67.00035.3103.3396.67
obfuscate290290.00022.7240.00100.00
obfuscate16714522-19.69026.81886.8313.17

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101100-103.5270.000100.000.00
obfuscate100991-81.7587.00099.001.00
obfuscate15150-69.5330.000100.000.00
obfuscate30129-67.00035.3103.3396.67
obfuscate3683653-61.3428.00099.180.82
obfuscate82748-60.95934.37590.249.76
obfuscate20719314-58.22323.64393.246.76
obfuscate49347419-52.67526.89596.153.85
obfuscate36627789-44.52722.41675.6824.32
obfuscate1021011-42.9508.00099.020.98
obfuscate43241715-38.34823.86796.533.47

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00053.0000.00100.00
obfuscate1631621-5.30950.00099.390.61
obfuscate3030.00048.0000.00100.00
obfuscate2020.00047.5000.00100.00
obfuscate1010.00046.0000.00100.00
obfuscate1798-0.77845.00052.9447.06
obfuscate5050.00044.6000.00100.00
obfuscate24177-13.52944.00070.8329.17
obfuscate1239-0.66743.77825.0075.00
obfuscate52484-4.29242.25092.317.69
obfuscate97889-30.76142.22290.729.28

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-9.8000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate56560-6.0710.000100.000.00
obfuscate110-10.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate11110-3.0910.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate54540-2.9260.000100.000.00
obfuscate660-0.6670.000100.000.00
obfuscate58580-3.0340.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00053.0000.00100.00
obfuscate2020.00042.0000.00100.00
obfuscate2020.00047.5000.00100.00
obfuscate8080.00022.2500.00100.00
obfuscate5050.00044.6000.00100.00
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate2020.00040.0000.00100.00
obfuscate290290.00022.7240.00100.00
obfuscate120120.00023.1670.00100.00
obfuscate630630.00016.6510.00100.00
obfuscate3030.00048.0000.00100.00

Mest Spam med ratio 66.1 var:
Fri Mar 18 17:59:23 2011; Spam; 66.1; obfuscate; Rolex.com ; JUNK joensson@och.nu Rolex.com For You -31;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Tue Mar 1 15:38:14 2011; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0110 -- no payment due;

1219 st Spam och 6218 st Ham ger totalt 7437 st Mail (16% spam) till 124 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 28.1280


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Apr 2 11:42:00 EDT 2011