&Nu Status


Mail log för Augusti - 2010

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1584682902-1.29926.42643.0656.94
obfuscate4594590-5.3620.000100.000.00
obfuscate359232127-26.28925.94564.6235.38
obfuscate35133021-33.77034.28694.025.98
obfuscate33129932-19.56525.15690.339.67
obfuscate32727354-41.11729.46383.4916.51
obfuscate29927722-42.27428.27392.647.36
obfuscate26219072-62.50021.90372.5227.48
obfuscate2302300-2.2040.000100.000.00
obfuscate2182180-78.3580.000100.000.00
obfuscate20318914-6.31720.14393.106.90

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1584682902-1.29926.42643.0656.94
obfuscate4594590-5.3620.000100.000.00
obfuscate35133021-33.77034.28694.025.98
obfuscate33129932-19.56525.15690.339.67
obfuscate29927722-42.27428.27392.647.36
obfuscate32727354-41.11729.46383.4916.51
obfuscate359232127-26.28925.94564.6235.38
obfuscate2302300-2.2040.000100.000.00
obfuscate2182180-78.3580.000100.000.00
obfuscate2012001-30.5557.00099.500.50
obfuscate26219072-62.50021.90372.5227.48

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1584682902-1.29926.42643.0656.94
obfuscate359232127-26.28925.94564.6235.38
obfuscate18411173-15.92825.64460.3339.67
obfuscate26219072-62.50021.90372.5227.48
obfuscate1316071-3.01728.39445.8054.20
obfuscate704660.00035.3795.7194.29
obfuscate761165-1.09127.66214.4785.53
obfuscate1256164-2.01633.18848.8051.20
obfuscate1226062-1.73331.03249.1850.82
obfuscate540540.00037.9630.00100.00
obfuscate32727354-41.11729.46383.4916.51

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21210-103.0000.000100.000.00
obfuscate1111110-102.9280.000100.000.00
obfuscate2182180-78.3580.000100.000.00
obfuscate1721720-71.7380.000100.000.00
obfuscate49418-65.7329.25083.6716.33
obfuscate755916-63.72935.25078.6721.33
obfuscate26219072-62.50021.90372.5227.48
obfuscate19918316-59.19731.43891.968.04
obfuscate1101100-49.1000.000100.000.00
obfuscate29927722-42.27428.27392.647.36
obfuscate32727354-41.11729.46383.4916.51

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00047.0000.00100.00
obfuscate5050.00044.2000.00100.00
obfuscate130130.00041.8460.00100.00
obfuscate3030.00039.6670.00100.00
obfuscate3030.00038.6670.00100.00
obfuscate1010.00038.0000.00100.00
obfuscate540540.00037.9630.00100.00
obfuscate130130.00037.5380.00100.00
obfuscate310310.00036.9350.00100.00
obfuscate1287454-2.14936.83357.8142.19
obfuscate541935-1.84235.82935.1964.81

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1291290-2.3800.000100.000.00
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate32320-0.2500.000100.000.00
obfuscate4594590-5.3620.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate880-3.2500.000100.000.00
obfuscate2302300-2.2040.000100.000.00
obfuscate660-0.6670.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate370370.00030.8110.00100.00
obfuscate110110.00031.2730.00100.00
obfuscate130130.00037.5380.00100.00
obfuscate3030.00038.6670.00100.00
obfuscate5050.00044.2000.00100.00
obfuscate2020.00010.0000.00100.00
obfuscate160160.00034.3750.00100.00
obfuscate310310.00036.9350.00100.00
obfuscate2020.00033.0000.00100.00
obfuscate540540.00037.9630.00100.00
obfuscate1010.00038.0000.00100.00

Mest Spam med ratio 63.4 var:
Sat Aug 28 17:46:49 2010; Spam; 63.4; obfuscate; hoa@och.nu; JUNK hoa@och.nu VAGRA Official Seller -51;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Mon Aug 2 16:36:31 2010; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0103 -- no payment due;

2673 st Spam och 6112 st Ham ger totalt 8785 st Mail (30% spam) till 111 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.1111


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 2 11:42:00 EDT 2010