&Nu Status


Mail log för Maj - 2010

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1139521618-0.49726.10845.7454.26
obfuscate54251329-64.46021.06994.655.35
obfuscate343232111-19.86620.13567.6432.36
obfuscate30627432-19.04725.84489.5410.46
obfuscate2952950-85.3120.000100.000.00
obfuscate26724522-31.13125.77391.768.24
obfuscate24719453-52.00527.17078.5421.46
obfuscate22114774-35.30627.70366.5233.48
obfuscate2212210-2.2170.000100.000.00
obfuscate20817830-3.89925.43385.5814.42
obfuscate1781699-4.59816.33394.945.06

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1139521618-0.49726.10845.7454.26
obfuscate54251329-64.46021.06994.655.35
obfuscate2952950-85.3120.000100.000.00
obfuscate30627432-19.04725.84489.5410.46
obfuscate26724522-31.13125.77391.768.24
obfuscate343232111-19.86620.13567.6432.36
obfuscate2212210-2.2170.000100.000.00
obfuscate24719453-52.00527.17078.5421.46
obfuscate20817830-3.89925.43385.5814.42
obfuscate1771770-5.3220.000100.000.00
obfuscate1781699-4.59816.33394.945.06

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1139521618-0.49726.10845.7454.26
obfuscate343232111-19.86620.13567.6432.36
obfuscate22114774-35.30627.70366.5233.48
obfuscate881771-1.11827.60619.3280.68
obfuscate63954-1.88931.11114.2985.71
obfuscate61853-0.50024.30213.1186.89
obfuscate24719453-52.00527.17078.5421.46
obfuscate57750-0.85730.64012.2887.72
obfuscate1358550-16.34121.10062.9637.04
obfuscate500500.00033.6600.00100.00
obfuscate52448-1.75023.9587.6992.31

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-102.4550.000100.000.00
obfuscate38380-101.0530.000100.000.00
obfuscate2952950-85.3120.000100.000.00
obfuscate67634-70.11135.75094.035.97
obfuscate15150-68.2000.000100.000.00
obfuscate54251329-64.46021.06994.655.35
obfuscate37370-60.5140.000100.000.00
obfuscate770-56.8570.000100.000.00
obfuscate24719453-52.00527.17078.5421.46
obfuscate1011010-45.6830.000100.000.00
obfuscate22114774-35.30627.70366.5233.48

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate514-2.00041.50020.0080.00
obfuscate3030.00037.3330.00100.00
obfuscate1010.00037.0000.00100.00
obfuscate7070.00036.1430.00100.00
obfuscate67634-70.11135.75094.035.97
obfuscate500500.00033.6600.00100.00
obfuscate36315-2.77433.60086.1113.89
obfuscate2020.00032.5000.00100.00
obfuscate39930-1.44432.06723.0876.92
obfuscate320320.00031.1250.00100.00
obfuscate63954-1.88931.11114.2985.71

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate17170-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate330-10.6670.000100.000.00
obfuscate880-3.7500.000100.000.00
obfuscate40400-2.0250.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate11110-4.5450.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate160160.00026.0000.00100.00
obfuscate110110.00022.4550.00100.00
obfuscate2020.00032.5000.00100.00
obfuscate7070.00022.1430.00100.00
obfuscate1010.00037.0000.00100.00
obfuscate320320.00031.1250.00100.00
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate3030.00023.3330.00100.00
obfuscate500500.00033.6600.00100.00
obfuscate3030.00037.3330.00100.00
obfuscate160160.00022.6250.00100.00

Mest Spam med ratio 68.1 var:
Mon May 3 08:08:44 2010; Spam; 68.1; obfuscate; Official VIAGRA ; JUNK hoa@och.nu Discount 268253324;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Mon May 3 12:45:44 2010; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0100 -- no payment due;

2099 st Spam och 5468 st Ham ger totalt 7567 st Mail (27% spam) till 119 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 26.0929


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Jun 2 11:42:00 EDT 2010