&Nu Status


Mail log för 2010

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1107554755600-1.07926.13849.4450.56
obfuscate49654494471-37.57729.39390.519.49
obfuscate38083588220-26.62633.05994.225.78
obfuscate37473443304-30.89827.05691.898.11
obfuscate332622631063-39.36527.27768.0431.96
obfuscate32833034249-18.32626.56292.427.58
obfuscate302519761049-26.27321.39465.3234.68
obfuscate26552527128-65.5336.53195.184.82
obfuscate242924218-1.1147.37599.670.33
obfuscate2394238410-2.2458.80099.580.42
obfuscate2166208977-6.97019.26096.453.55

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1107554755600-1.07926.13849.4450.56
obfuscate49654494471-37.57729.39390.519.49
obfuscate38083588220-26.62633.05994.225.78
obfuscate37473443304-30.89827.05691.898.11
obfuscate32833034249-18.32626.56292.427.58
obfuscate26552527128-65.5336.53195.184.82
obfuscate242924218-1.1147.37599.670.33
obfuscate2394238410-2.2458.80099.580.42
obfuscate332622631063-39.36527.27768.0431.96
obfuscate2166208977-6.97019.26096.453.55
obfuscate199019900-5.3210.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1107554755600-1.07926.13849.4450.56
obfuscate332622631063-39.36527.27768.0431.96
obfuscate302519761049-26.27321.39465.3234.68
obfuscate79257735-0.45630.8347.2092.80
obfuscate49654494471-37.57729.39390.519.49
obfuscate16361173463-11.43424.40071.7028.30
obfuscate533107426-1.96328.87820.0879.92
obfuscate49173418-0.91825.07714.8785.13
obfuscate1016603413-3.30226.53559.3540.65
obfuscate1353974379-1.96333.90071.9928.01
obfuscate686317369-4.63131.19246.2153.79

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate86860-97.8260.000100.000.00
obfuscate9149122-87.4136.00099.780.22
obfuscate26552527128-65.5336.53195.184.82
obfuscate96789275-45.86335.86792.247.76
obfuscate8048031-43.3267.00099.880.12
obfuscate115511523-43.0197.00099.740.26
obfuscate332622631063-39.36527.27768.0431.96
obfuscate1151150-38.0350.000100.000.00
obfuscate49654494471-37.57729.39390.519.49
obfuscate14721358114-34.59524.80792.267.74
obfuscate37473443304-30.89827.05691.898.11

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00048.0000.00100.00
obfuscate1010.00044.0000.00100.00
obfuscate180180.00042.8890.00100.00
obfuscate8080.00041.0000.00100.00
obfuscate490490.00037.0820.00100.00
obfuscate752731.00036.6162.6797.33
obfuscate96789275-45.86335.86792.247.76
obfuscate920920.00035.7830.00100.00
obfuscate31593061.88934.9672.8697.14
obfuscate35046304-1.32634.89513.1486.86
obfuscate615386229-2.43334.83862.7637.24

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-2.0000.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate880-2.2500.000100.000.00
obfuscate12120-2.6670.000100.000.00
obfuscate656500.7230.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate3403400-2.3650.000100.000.00
obfuscate880-0.6250.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00
obfuscate16160-2.1880.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate920920.00035.7830.00100.00
obfuscate2020.00048.0000.00100.00
obfuscate490490.00037.0820.00100.00
obfuscate1010.00044.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate180180.00042.8890.00100.00
obfuscate8080.00041.0000.00100.00
obfuscate4040.00016.0000.00100.00
obfuscate12901290.00031.3490.00100.00
obfuscate21412130.00029.8120.4799.53

Mest Spam med ratio 69.9 var:
Wed Dec 1 10:06:04 2010; Spam; 69.9; obfuscate; R0LEX.COM ; JUNK ndu@och.nu R0LEX For You Now -74;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Wed Dec 1 14:57:22 2010; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0107 -- no payment due;

19200 st Spam och 64420 st Ham ger totalt 83620 st Mail (22% spam) till 179 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 27.4956


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 2 11:42:01 EST 2011