&Nu Status


Mail log för Augusti - 2009

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate625269356-1.49832.87943.0456.96
obfuscate4714674-0.45013.50099.150.85
obfuscate34733116-3.55628.62595.394.61
obfuscate282164118-6.02430.33158.1641.84
obfuscate24823315-19.36931.60093.956.05
obfuscate21820414-51.30440.35793.586.42
obfuscate21518431-7.25520.19485.5814.42
obfuscate2142140-4.3320.000100.000.00
obfuscate18716720-3.19232.70089.3010.70
obfuscate1611529-4.4418.66794.415.59
obfuscate1578671-39.05816.02854.7845.22

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4714674-0.45013.50099.150.85
obfuscate34733116-3.55628.62595.394.61
obfuscate625269356-1.49832.87943.0456.96
obfuscate24823315-19.36931.60093.956.05
obfuscate2142140-4.3320.000100.000.00
obfuscate21820414-51.30440.35793.586.42
obfuscate21518431-7.25520.19485.5814.42
obfuscate18716720-3.19232.70089.3010.70
obfuscate282164118-6.02430.33158.1641.84
obfuscate1611529-4.4418.66794.415.59
obfuscate1321320-2.5680.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate625269356-1.49832.87943.0456.96
obfuscate282164118-6.02430.33158.1641.84
obfuscate96789-1.57133.4277.2992.71
obfuscate1578671-39.05816.02854.7845.22
obfuscate685630.00015.5877.3592.65
obfuscate1409050-1.61130.76064.2935.71
obfuscate1086543-1.73828.83760.1939.81
obfuscate551342-0.69240.92923.6476.36
obfuscate1177641-3.11843.56164.9635.04
obfuscate410410.00031.2680.00100.00
obfuscate1036736-3.83639.97265.0534.95

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21820414-51.30440.35793.586.42
obfuscate1578671-39.05816.02854.7845.22
obfuscate34340-23.1180.000100.000.00
obfuscate24823315-19.36931.60093.956.05
obfuscate261412-9.14332.58353.8546.15
obfuscate10100-7.4000.000100.000.00
obfuscate21518431-7.25520.19485.5814.42
obfuscate440-6.2500.000100.000.00
obfuscate12711215-6.20536.26788.1911.81
obfuscate282164118-6.02430.33158.1641.84
obfuscate110-5.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate574611-4.28397.63680.7019.30
obfuscate1010.00051.0000.00100.00
obfuscate160160.00045.3750.00100.00
obfuscate6060.00044.6670.00100.00
obfuscate170170.00044.6470.00100.00
obfuscate1010.00044.0000.00100.00
obfuscate1177641-3.11843.56164.9635.04
obfuscate13710235-2.59842.20074.4525.55
obfuscate4040.00042.0000.00100.00
obfuscate551342-0.69240.92923.6476.36
obfuscate25718-1.57140.44428.0072.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate44440-1.4090.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate330-3.3330.000100.000.00
obfuscate10100-2.6000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.5000.000100.000.00
obfuscate220-2.5000.000100.000.00
obfuscate15150-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.0000.000100.000.00
obfuscate10100-7.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6060.00044.6670.00100.00
obfuscate1010.00044.0000.00100.00
obfuscate1010.00051.0000.00100.00
obfuscate9090.00030.4440.00100.00
obfuscate150150.00039.5330.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate2020.00019.5000.00100.00
obfuscate160160.00045.3750.00100.00
obfuscate5050.00025.2000.00100.00
obfuscate170170.00044.6470.00100.00
obfuscate410410.00031.2680.00100.00

Mest Spam med ratio 98.9 var:
Tue Aug 4 15:07:30 2009; Spam; 98.9; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVinn_nya_IPhone_3GS__fE5_gratis_t...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Mon Aug 3 07:06:14 2009; Mail; -104.4; obfuscate; pairNIC ; Whois Data Reminder - svenskalammskinn.com;

1369 st Spam och 4336 st Ham ger totalt 5705 st Mail (23% spam) till 102 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 31.7874


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 2 11:42:01 EDT 2009