&Nu Status


Mail log för April - 2009

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15743451229-1.10721.17221.9278.08
obfuscate45240844-3.41935.54590.279.73
obfuscate37134229-23.04425.37992.187.82
obfuscate32729037-0.6627.45988.6911.31
obfuscate26420064-2.35031.87575.7624.24
obfuscate261112149-29.86632.56442.9157.09
obfuscate21018525-2.65427.20088.1011.90
obfuscate1911901-5.08911.00099.480.52
obfuscate18915534-2.00032.26582.0117.99
obfuscate1746168-2.50030.4823.4596.55
obfuscate1641640-4.2930.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate45240844-3.41935.54590.279.73
obfuscate15743451229-1.10721.17221.9278.08
obfuscate37134229-23.04425.37992.187.82
obfuscate32729037-0.6627.45988.6911.31
obfuscate26420064-2.35031.87575.7624.24
obfuscate1911901-5.08911.00099.480.52
obfuscate21018525-2.65427.20088.1011.90
obfuscate1641640-4.2930.000100.000.00
obfuscate18915534-2.00032.26582.0117.99
obfuscate15414014-4.14386.64390.919.09
obfuscate13712314-2.70724.42989.7810.22

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15743451229-1.10721.17221.9278.08
obfuscate1746168-2.50030.4823.4596.55
obfuscate261112149-29.86632.56442.9157.09
obfuscate1233786-5.08131.34930.0869.92
obfuscate1516685-4.27324.52943.7156.29
obfuscate26420064-2.35031.87575.7624.24
obfuscate852659-1.53833.00030.5969.41
obfuscate1388553-2.04735.77461.5938.41
obfuscate471463.00033.7612.1397.87
obfuscate15310845-1.06529.20070.5929.41
obfuscate45240844-3.41935.54590.279.73

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate261112149-29.86632.56442.9157.09
obfuscate37134229-23.04425.37992.187.82
obfuscate29290-22.0690.000100.000.00
obfuscate1167838-6.12833.50067.2432.76
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate56533-5.8687.33394.645.36
obfuscate1911901-5.08911.00099.480.52
obfuscate1233786-5.08131.34930.0869.92
obfuscate550-5.0000.000100.000.00
obfuscate1641640-4.2930.000100.000.00
obfuscate1516685-4.27324.52943.7156.29

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15414014-4.14386.64390.919.09
obfuscate4040.00045.5000.00100.00
obfuscate624-2.50037.00033.3366.67
obfuscate240240.00036.9580.00100.00
obfuscate182161.50036.25011.1188.89
obfuscate1388553-2.04735.77461.5938.41
obfuscate45240844-3.41935.54590.279.73
obfuscate1010.00035.0000.00100.00
obfuscate12811414-1.95635.00089.0610.94
obfuscate995742-1.93034.59557.5842.42
obfuscate471463.00033.7612.1397.87

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate464601.4130.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate11110-2.1820.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate15150-2.0670.000100.000.00
obfuscate19190-1.5790.000100.000.00
obfuscate59590-2.4920.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00
obfuscate1641640-4.2930.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9090.00013.0000.00100.00
obfuscate1010.00035.0000.00100.00
obfuscate1010.00014.0000.00100.00
obfuscate1010.00023.0000.00100.00
obfuscate300300.00031.0330.00100.00
obfuscate3030.00018.3330.00100.00
obfuscate250250.00027.3200.00100.00
obfuscate7070.00020.7140.00100.00
obfuscate4040.00045.5000.00100.00
obfuscate110110.00014.8180.00100.00
obfuscate240240.00036.9580.00100.00

Mest Spam med ratio 100.4 var:
Thu Apr 2 02:31:52 2009; Spam; 100.4; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVinn_kameramobil__fE5_valfri_pre...
Mest Ham med ratio -104.9 var:
Tue Apr 21 00:49:46 2009; Mail; -104.9; obfuscate; Jesper Rudner ; SV [unknown language 79] Ars Magica - virtue;

2886 st Spam och 4644 st Ham ger totalt 7530 st Mail (38% spam) till 94 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 25.8565


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat May 2 11:42:00 EDT 2009