&Nu Status


Mail log för April - 2008

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26415192122-1.48929.39219.6580.35
obfuscate445187258-7.21433.04342.0257.98
obfuscate39430193-4.08333.88276.4023.60
obfuscate320213107-5.84031.10366.5633.44
obfuscate291183108-0.22435.67662.8937.11
obfuscate23524211-8.83330.82910.2189.79
obfuscate2221221-2.00031.5020.4599.55
obfuscate217104113-0.35631.15047.9352.07
obfuscate21332181-13.68831.49715.0284.98
obfuscate20018713-41.97322.38593.506.50
obfuscate1801773-0.5829.00098.331.67

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26415192122-1.48929.39219.6580.35
obfuscate39430193-4.08333.88276.4023.60
obfuscate320213107-5.84031.10366.5633.44
obfuscate445187258-7.21433.04342.0257.98
obfuscate20018713-41.97322.38593.506.50
obfuscate291183108-0.22435.67662.8937.11
obfuscate1801773-0.5829.00098.331.67
obfuscate17616313-2.19090.69292.617.39
obfuscate1581544-7.2608.25097.472.53
obfuscate1191181-0.2978.00099.160.84
obfuscate17511164-8.64011.96963.4336.57

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26415192122-1.48929.39219.6580.35
obfuscate445187258-7.21433.04342.0257.98
obfuscate2221221-2.00031.5020.4599.55
obfuscate23524211-8.83330.82910.2189.79
obfuscate21332181-13.68831.49715.0284.98
obfuscate16044116-1.36432.72427.5072.50
obfuscate217104113-0.35631.15047.9352.07
obfuscate291183108-0.22435.67662.8937.11
obfuscate320213107-5.84031.10366.5633.44
obfuscate14341102-22.02429.49028.6771.33
obfuscate10101010.00030.8020.00100.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-52.5000.000100.000.00
obfuscate20018713-41.97322.38593.506.50
obfuscate32302-26.7007.00093.756.25
obfuscate14341102-22.02429.49028.6771.33
obfuscate961680-18.43832.12516.6783.33
obfuscate21332181-13.68831.49715.0284.98
obfuscate23524211-8.83330.82910.2189.79
obfuscate17511164-8.64011.96963.4336.57
obfuscate1581544-7.2608.25097.472.53
obfuscate445187258-7.21433.04342.0257.98
obfuscate110-6.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17616313-2.19090.69292.617.39
obfuscate721712.00040.8591.3998.61
obfuscate4040.00040.5000.00100.00
obfuscate761752.00040.2401.3298.68
obfuscate1385-0.87536.00061.5438.46
obfuscate291183108-0.22435.67662.8937.11
obfuscate1275671-3.42934.66244.0955.91
obfuscate39430193-4.08333.88276.4023.60
obfuscate6060.00033.8330.00100.00
obfuscate445187258-7.21433.04342.0257.98
obfuscate16044116-1.36432.72427.5072.50

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate4400.5000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate131301.3850.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate13130-1.5380.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10101010.00030.8020.00100.00
obfuscate7070.00026.4290.00100.00
obfuscate2020.00021.0000.00100.00
obfuscate7070.00028.8570.00100.00
obfuscate1010.00022.0000.00100.00
obfuscate4040.00040.5000.00100.00
obfuscate6060.00033.8330.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate180180.00031.8890.00100.00
obfuscate110110.00023.8180.00100.00
obfuscate2221221-2.00031.5020.4599.55

Mest Spam med ratio 108.5 var:
Thu Apr 10 01:02:02 2008; Spam; 108.5; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK Nu handlar det om minuter;
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Tue Apr 1 15:53:50 2008; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0075 -- no payment due;

4986 st Spam och 3840 st Ham ger totalt 8826 st Mail (56% spam) till 96 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.7872


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri May 2 11:42:00 EDT 2008