&Nu Status


Mail log för 2008

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate49959449245467-1.06929.1358.9991.01
obfuscate463616652971-8.34032.28835.9164.09
obfuscate407329361137-4.28833.98772.0827.92
obfuscate358319751608-1.62434.95055.1244.88
obfuscate324320541189-3.47632.96063.3436.66
obfuscate287212521620-1.84332.33543.5956.41
obfuscate2797272473-0.56710.41197.392.61
obfuscate27449481796-11.49729.76134.5565.45
obfuscate24364272009-3.41733.77517.5382.47
obfuscate24186981720-2.19930.59328.8771.13
obfuscate23521417935-7.54919.09360.2539.75

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate49959449245467-1.06929.1358.9991.01
obfuscate407329361137-4.28833.98772.0827.92
obfuscate2797272473-0.56710.41197.392.61
obfuscate324320541189-3.47632.96063.3436.66
obfuscate358319751608-1.62434.95055.1244.88
obfuscate1920187446-6.8348.39197.602.40
obfuscate21051845260-2.97068.02387.6512.35
obfuscate463616652971-8.34032.28835.9164.09
obfuscate18111591220-33.74427.35587.8512.15
obfuscate23521417935-7.54919.09360.2539.75
obfuscate287212521620-1.84332.33543.5956.41

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate49959449245467-1.06929.1358.9991.01
obfuscate463616652971-8.34032.28835.9164.09
obfuscate24364272009-3.41733.77517.5382.47
obfuscate21602171943-2.96332.35610.0589.95
obfuscate27449481796-11.49729.76134.5565.45
obfuscate1866901776-4.32230.6464.8295.18
obfuscate24186981720-2.19930.59328.8771.13
obfuscate1741661675-1.16733.2053.7996.21
obfuscate287212521620-1.84332.33543.5956.41
obfuscate358319751608-1.62434.95055.1244.88
obfuscate1573115721.00033.6270.0699.94

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-104.0000.000100.000.00
obfuscate220-104.0000.000100.000.00
obfuscate220-104.0000.000100.000.00
obfuscate220-102.5000.000100.000.00
obfuscate72468-79.50030.2065.5694.44
obfuscate440-75.7500.000100.000.00
obfuscate2472416-34.8636.50097.572.43
obfuscate18111591220-33.74427.35587.8512.15
obfuscate532-33.6678.00060.0040.00
obfuscate990-23.2220.000100.000.00
obfuscate2014197-18.50028.4521.9998.01

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21051845260-2.97068.02387.6512.35
obfuscate8664862-1.00040.7250.4699.54
obfuscate79517942.00039.6620.1399.87
obfuscate780780.00037.5510.00100.00
obfuscate20702070.00036.8890.00100.00
obfuscate156891559-10.44435.1170.5799.43
obfuscate358319751608-1.62434.95055.1244.88
obfuscate37703770.00034.6100.00100.00
obfuscate1128488640-2.43434.13843.2656.74
obfuscate5378529-10.00034.0911.4998.51
obfuscate407329361137-4.28833.98772.0827.92

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-3.8000.000100.000.00
obfuscate3300.3330.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate6600.5000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.8000.000100.000.00
obfuscate40400-0.6500.000100.000.00
obfuscate1061060-0.9530.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate6600.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20702070.00036.8890.00100.00
obfuscate100100.00024.5000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate840840.00028.7980.00100.00
obfuscate780780.00037.5510.00100.00
obfuscate230230.00028.0430.00100.00
obfuscate19201920.00033.6510.00100.00
obfuscate23702370.00032.6240.00100.00
obfuscate23502350.00033.5230.00100.00
obfuscate37703770.00034.6100.00100.00
obfuscate1573115721.00033.6270.0699.94

Mest Spam med ratio 109.8 var:
Fri Jan 11 11:26:14 2008; Spam; 109.8; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVinn_GPS-navigator_frE5n_Garmin;...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Mon Dec 1 17:13:19 2008; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0083 -- no payment due;

87098 st Spam och 41388 st Ham ger totalt 128486 st Mail (67% spam) till 142 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 30.3613


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 2 11:42:00 EST 2009