&Nu Status


Mail log för 2005

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate43953663453376083-1.63119.53914.4485.56
obfuscate43476231441162-2.56424.4035.3294.68
obfuscate1658489315691-2.64219.1975.3894.62
obfuscate1653268315849-2.09818.6814.1395.87
obfuscate16489163814851-1.37718.8489.9390.07
obfuscate15567110614461-28.67218.1347.1092.90
obfuscate1555447515079-1.61918.1483.0596.95
obfuscate1500683114175-3.97019.3215.5494.46
obfuscate1442717114256-0.25118.3041.1998.81
obfuscate1409939813701-1.26418.7952.8297.18
obfuscate1339734813049-0.24418.7522.6097.40

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate43953663453376083-1.63119.53914.4485.56
obfuscate309324346590.0000.73978.6921.31
obfuscate43476231441162-2.56424.4035.3294.68
obfuscate16489163814851-1.37718.8489.9390.07
obfuscate758015196061-3.98018.90720.0479.96
obfuscate472411533571-3.81319.40224.4175.59
obfuscate15567110614461-28.67218.1347.1092.90
obfuscate97294527-0.96418.81597.222.78
obfuscate1658489315691-2.64219.1975.3894.62
obfuscate1145086710583-2.18817.7077.5792.43
obfuscate1500683114175-3.97019.3215.5494.46

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate43953663453376083-1.63119.53914.4485.56
obfuscate43476231441162-2.56424.4035.3294.68
obfuscate1653268315849-2.09818.6814.1395.87
obfuscate1658489315691-2.64219.1975.3894.62
obfuscate1555447515079-1.61918.1483.0596.95
obfuscate16489163814851-1.37718.8489.9390.07
obfuscate15567110614461-28.67218.1347.1092.90
obfuscate1442717114256-0.25118.3041.1998.81
obfuscate1500683114175-3.97019.3215.5494.46
obfuscate1409939813701-1.26418.7952.8297.18
obfuscate1339734813049-0.24418.7522.6097.40

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-100.0000.000100.000.00
obfuscate220-50.0000.000100.000.00
obfuscate15567110614461-28.67218.1347.1092.90
obfuscate33429-27.5008.51712.1287.88
obfuscate440-25.0000.000100.000.00
obfuscate550-21.4000.000100.000.00
obfuscate550-21.4000.000100.000.00
obfuscate29623-17.83319.82620.6979.31
obfuscate443014-10.93319.78668.1831.82
obfuscate379115264-8.8873.78830.3469.66
obfuscate64260735-5.0534.80094.555.45

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate73370-3.00030.3144.1195.89
obfuscate1244120-0.50029.4923.2396.77
obfuscate43476231441162-2.56424.4035.3294.68
obfuscate25711782393-0.98324.3796.9293.08
obfuscate14641461318-1.87722.9489.9790.03
obfuscate87974805-1.64922.4658.4291.58
obfuscate65443611-1.69822.1706.5793.43
obfuscate3030.00020.6670.00100.00
obfuscate95346907-2.89120.2494.8395.17
obfuscate64871106377-0.11820.2441.7098.30
obfuscate3211.50020.00066.6733.33

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate30300-4.6670.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate550-21.4000.000100.000.00
obfuscate220-4.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate330-3.3330.000100.000.00
obfuscate550-0.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0003.0000.00100.00
obfuscate3030.00020.6670.00100.00
obfuscate1010.0003.0000.00100.00
obfuscate2020.0006.5000.00100.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate4040.0009.5000.00100.00
obfuscate5050.0007.4000.00100.00
obfuscate1010.0002.0000.00100.00
obfuscate1010.00020.0000.00100.00
obfuscate1442717114256-0.25118.3041.1998.81
obfuscate1286918312686-0.67218.4951.4298.58

Mest Spam med ratio 138.2 var:
Tue May 31 02:30:55 2005; Spam; 138.2; obfuscate; LZNNZFKFF ; Nike your M by 500.......;
Mest Ham med ratio -104.9 var:
Sat Jan 1 07:29:18 2005; Mail; -104.9; obfuscate; Alf Rynefors ; Lite historia...;

654108 st Spam och 88535 st Ham ger totalt 742643 st Mail (88% spam) till 159 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 19.5513


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 2 11:42:00 EST 2006